Last flight of 747SP south african airways.

Other videos

to watch

Harsh Weather Conditions in Durban

Singing at Pretoria Mediclinic Heart Hospital

Belle Vue Guesthouse (Hartbeespoort, South Africa)

Comments

what people think about it

phoenix burning

phoenix burning

With a face like that she should'nt win many votes, so why she still has her high profile job (which she sucks at) beats the hell out of me.

31/10/2017

Joe Irwin

Joe Irwin

What a disgrace to humanity this woman is. flight tracker saa

31/10/2017

CK

CK

Common ground, meaning, "can we line our pockets better, with more money, for more people, forever". That's some difficult common ground I tell you!

31/10/2017

Carel in JoBurg

Carel in JoBurg

no bribe... no contract.... simple... dont you get it?? flight tracker

31/10/2017

Rundown

Rundown

X'verita? Gib dettalji, mhux taghmel sweeping statements banali.

03/11/2017

Neo

Neo

Arroganti iva, falz le.

30/10/2017

Saviourn

Saviourn

Mal Verita ghal imformazzjoni tieghek

30/10/2017

Mr Joe Kerr

Mr Joe Kerr

Mhux mahruq biss imma anke arroganti.

30/10/2017

Neo

Neo

Do you think that I will defend Beppe or Austin if they are indicted or suspected of wrongdoing? Nope my friend. This is the main difference between Nationalists and Labourites. We punish our own when caught or suspected of wrongdoing. You idolise your own when doing "in your face hnizrijiet". And this boils down to education, unfortunately.

30/10/2017

Saviourn

Saviourn

Precisely.

30/10/2017

Mr Joe Kerr

Mr Joe Kerr

Ghidilna min huma dawn il-Laburist. Gonzi kien ilu sentejn jaf bil-kaz, mill-2011 u ccaqlaq meta kien ippublikat rapport fl-2013 fuq din il-gazzetta ghax il-bqija ma kien jaghmel xejn.

30/10/2017

Joseph Grech-Attard

Joseph Grech-Attard

It is very unethical for a journalist to indirectly allege that had it not been for the present biased demonstrations against the COP and the AG, Mr. Caruana would not have been arraigned. 11 months is not much for investigations of such irregularities. Be fair in your reporting please and start working for a code of ethics for journalists. It is not right to report what one wants on the excuse of freedom of expression, when libel actions need money and years to be concluded.

29/10/2017

Albert Mamo

Albert Mamo

Well the courts and police are yours, so I guess your stupid government should take the rap!!!!

29/10/2017

Clement Gauci

Clement Gauci

saa Laborist kbir u hu dak ir Ras kbira tal bank centrali

29/10/2017

Clement Gauci

Clement Gauci

Anke Tarciso Mifsud hux, nazzionslist? Halliena tridx!

29/10/2017

Clement Gauci

Clement Gauci

Kemm hemm laboristi imdahla fil korruzioni tax zejt ma tafx? Taf li dawk imresqien I'll qorti KOLLHA taht I'll gvern ta Gonzi tresqu? Mhux ahjar ticcekkja qabel tharbexx.

29/10/2017

Mr Joe Kerr

Mr Joe Kerr

Mela kemm kien zamm iktyar kwiet GonziPN meta kien jaf bil-kaz fl-2011 u m'ghamel xejn?

29/10/2017

Mr Joe Kerr

Mr Joe Kerr

U Zeppi ma giex emmnut mill-qorti ghax instab li gideb

29/10/2017

Mr Joe Kerr

Mr Joe Kerr

Il-verita wegghatek Man, min hu ezatt il-Kap tal-PN?

29/10/2017

Joe   Malta

Joe Malta

out of order.

29/10/2017

Joe   Malta

Joe Malta

bis sahha ta' zeppi sirna nafu min kien il mohh u r raguni tal attentat tal-RCC

29/10/2017

Joe   Malta

Joe Malta

jaghlaqlek

29/10/2017

simon agius

simon agius

Il-konkos tal-isptar ghadu hazin bic-cans li jikkrollaw is-soqfa?

29/10/2017

Better Future

Better Future

Bombs are everywhere, including amongst Malta's criminals. Nothing new there although certainly not wished for. I wish you would expand further on "corrupt practices". That's a mighty strong political accusation. Go on.....tickle us.

29/10/2017

A Mallia

A Mallia

Taf ghaliex Sur Kerr , ghax fil mument li inkixef li kien hemm laburisti involuti shabek tal labour ghadu kwieti. Kieku ibqa cert li ma kienx jaqa dan l iskiet.

29/10/2017

Peter

Peter

About time!!!

29/10/2017

Peter

Peter

Issa f'idejn Joe Muscat biex irressaq Gonzi xoghlu kien ghandu.

29/10/2017

scotlandthebrave

scotlandthebrave

Ovbiously not, with all the bombs and corrupt practices being seen as the norm in Malta.

29/10/2017

Better Future

Better Future

That's logical!

29/10/2017

Better Future

Better Future

Would you and FX kindly decide which one of you is correct?

29/10/2017

Better Future

Better Future

Exactly my point! MV is careless with words (or is he?). That is not very inspiring for an "investigative" journalist.

29/10/2017

Better Future

Better Future

Sorry Scotty, these Swiss cheese fellows have already been exposed.

29/10/2017

Better Future

Better Future

So now that action has been taken in an investigation that took less than a year, you are trying to minimize its effect by attempting to imply that it took 11 months, which you wrongly consider a long time. May I challenge you to look at other investigations and check how many are still ongoing after years?

29/10/2017

scotlandthebrave

scotlandthebrave

Its a start i suppose! What about the big fish though ?

29/10/2017

Kwarezimal

Kwarezimal

Pl should give a Presedential Pardons like the PN did! Or no Bocca?

29/10/2017

Francis X Darmanin

Francis X Darmanin

11 months under investigation with full pay. Life is just great for Evarist's gods.

29/10/2017

Rundown

Rundown

Jalaqlek Joe he. Kollox bl-imarfa.

29/10/2017

Rundown

Rundown

U lee lanqas tidher ma min izomm. Tkunx partiggjan, prova kun ftit oggettiv.

29/10/2017

Mr Joe Kerr

Mr Joe Kerr

Eddie ghad tiggudikah l istorja bhalha l-ikbar IPOKRETA li qatt deher f'Malta. Naddrek li ma tghidux l intom Nazzjonalisti ghax kieku anke jien nisthi fl-istat li gejtu, u tghid mhux sejjer nemmnek li int xi oggetieva

29/10/2017

Anna Camilleri

Anna Camilleri

Fuq l-iskandlu taz-zejt, il-Labour qatt mhu ser jaghmel xejn. Ghax hekk jaqbillu. Int ghama kompletament u ccappap lil min inqabad li kien ser jiddepozita miljun ewro fis-sena f'kumpanija l-Panama. Sur Kerr- mintiex kapaci l-hazin tghidlu hazin ghax qalbek u ruhhek bieghejthom lill-politika partigjana. Eddie - biddel wicc Malta u dahhal id-demokrazija f'Malta- ma hemmx ghalfejn noqghod infahhru jien. L-istorja ma jbiddilha hadd. Avolja int tipprova kieku.

29/10/2017

Rundown

Rundown

Le?

29/10/2017

R Gatt

R Gatt

Still on half pay I presume, crooks.

29/10/2017

Joe Bloggs

Joe Bloggs

It’s almost as though things stalled the second Tarcisio Mifsud’s name cropped up.

29/10/2017

cracker

cracker

emember Queroz,Zepi il Hafi and countless others?

29/10/2017

cracker

cracker

Ghandek chance:)

29/10/2017

Mr Joe Kerr

Mr Joe Kerr

Fuq l-iskandlu taz-zejt il-Labour ihalli kollox f'idejn il-pulizija u l-qrati, mhux jindahal bhal ma kien ghamel Eddie Fenech Adami fil-kaz tal-attentat ta'qtil ta'RCC, jaghti mahfra Presidenzjali lill-Bodyguard tieghu, u dan tal-ahhar ma jighiex emmnut fil-qorti. Hemm tnejjek wahda bik tajba Eddie Fenech Adami, li kien l-istess wiehed li kien qalilna li kif isir Prim ministru jghidilna minn kien wara l-qtil ta'Karen Grech u Raymond Caruana

29/10/2017

Anna Camilleri

Anna Camilleri

Fuq Raymond Caruana jidhirli li kienu jafu min qatlu imma l-qattiel lahaq miet. Fuq Karen Grech qatt ma sirna nafu xejn. Min wieghed lil poplu li jaf min kien il-qattiel imbaghad ma ghamel xejn, ghamel hazin. U jekk kien PM Nazzjonalist li ghamel hekk, ghamel hazin. Il-hazin jien nghidlu hazin, kemm meta jaghmlu l-Labour u kemm meta jaghmlu l-PN. Issa jekk int ragel ammetti li fuq l-iskandlu taz-zejt, il-Labour tmejjel wahda sew bik (u l-kumplament tal-poplu).

29/10/2017

Mr Joe Kerr

Mr Joe Kerr

Mela bl-istess argument huwa tort tal-PN li ma sar xejn fil-kaz ta'Raymond Caruana u Karen Grech, specjalment meta kiellna Prim Ministru li qal li jaf minn kien wara dawn id-delitti, ghax il-hbieb nibzghu ghalihom u forsi ntuhom ukoll xi proklama wara xi attentata ta'qtil.

29/10/2017

Anna Camilleri

Anna Camilleri

Sur Kerr huwa tort tal-Gvern Laburista li ma sar xejn dwar l-iskandlu taz-zejt. L-ewwel ghamel kampanja elettorali tal-2013 ihammaq fuq l-iskandlu, imbaghad silenzu. Xejn ma sar. U xejn mhu ser isir. Ghax il-hbieb nibzghu ghalihom.

29/10/2017

Lauren Salerno

Lauren Salerno

This is the point of resignation or at least suspension until after the curt case

29/10/2017

Albert Mamo

Albert Mamo

Wow, we are getting something going at last!!! Seems it has to take the murder of the most prominent journalist on the island to get the commissioner off his arse and doing his job!!! The country has gone to the dogs and it won't change before this stupid government is gotten rid of!!!

29/10/2017

demzer

demzer

Prosit

29/10/2017

Mr Joe Kerr

Mr Joe Kerr

Il-qahbec kif int mahruq man, taf x'naf li dak li ghidt jien int ma chadt xejn minnu. Enjoy the rest of your life under Labour

29/10/2017

Xandru.Gee

Xandru.Gee

Until last election it proves otherwise.

29/10/2017