Other videos

to watch

Comments

what people think about it

Hans Onrust

Hans Onrust

;-)

21/09/2017

Charles

Charles

Dankie Hans, my Nederlands raak al hoe beter danksy jou hulp:)

21/09/2017

Charles

Charles

Skerp

21/09/2017

Karel Combrinck

Karel Combrinck

Wanneer is genoeg vir die Europese politici genoeg? Net nooit. Laat 'n mens dink aan 'n Soweto bus: Daar is altyd plek vir net nog. Al moet hulle aan die buitekant aan die vensters hang.

20/09/2017

Karel Combrinck

Karel Combrinck

My kommentaartjie van twee reëls wag nog steeds vir goedkeuring. Wat het ek tog nou weer verkeerd gedoen?

20/09/2017

Karel Combrinck

Karel Combrinck

Dit was nog altyd vir my 'n raaisel hoe Europese lande besluit wanneer daar genoeg immigrasie uit die derde wêreld is. en wat die kriteria is om so te besluit. Inderwaarheid lyk dit asof daar geen perke is nie. Dis soos 'n Soweto bus, daar is net altyd nog plek, al hang jy nou maar aan die buitekant aan 'n venster.

20/09/2017

Hanno Bisschoff

Hanno Bisschoff

la*k***e?

19/09/2017

Johnnycongo

Johnnycongo

Ag, die "ontkenningsopsie", "kop-in-die-sand-geit" of kruipsugtigheid is net so algemeen onder blanke Afrikaners. Lank voordat daar ooit weer 'n alliansie sou kon ontstaan tussen die Germane, Saksers, Skandenawiers en selfs Kossak-verwantes het die wakker 24/7 365 "oorheers die aarde" vyande van die purityne hul slag geslaan en verbastering effektief internasionaal bevorder (asof die "arme immigrante" nie lande en regerings met "verantwoordelikhede" gehad het nie). Volke, tale, nasies en stamme is nie vir "wil soos God wees" Nuwe Ordes goed genoeg nie. Van die kerke en sendingorganisasies met Roomse een godsdienskultuur benaderings staan nie terug om multi-kulturele huwelike of dinge soos Chrislam aktief te bevorder nie. Normelose bastermassas is die in ding, Drakensberge en Bloedrivier ten spyt, - ook vir Afrikaner liberales en ons blonde dogters!

19/09/2017

Rifrug

Rifrug

19/09/2017

Afrikanus

Afrikanus

Noorweë is mos nie deel van die EU nie, het seker nog 'n bietjie onafhanklikheid, so hoe gaan dit op hulle afgedwing word. Met indirekte oorlogvoering (sanksies, boykotte, verskerpte invoer/uitvoertariewe)?: https://en.wikipedia.org/wiki/Member_state_of_the_European_Union Ek moes so 'n rukkie gelede met logistieke stelsels werk wat met invoere en uitvoere te doen het. Heel insiggewend. Doeane, aksyns, belasting. Daarso het ek eers regtig bewus geraak wat die EU regtig beteken. Deel van die stelsel was 'n sanksie-module, teenswoordig gerig teen Iran en Rusland. Daars 'n databasis van elke item waarmee mens handel dryf, en 'n beskrywing van of die item ook as oorlogstoerusting omgebou kan word ('n onskuldige klep kan verander word na 'n sneller vir 'n "improvised explosive device"/fopmyn). Ek dog altyd sanksies sou maatreels teen dwelmhandel en ander polisieeringssake beteken, maar nee, dit is uitsluitlik politieke doelwitte. Geen vrae word gevra nie (ek hou maar my mond), want dit is die kernbesigheid van die onderneming. Ek dink nie eers die mense dink sover nie. Hulle werk soos lemminge, daardie (blykbaar nonsens) storie van hierdie knaagdiertjies wat die tropleier volg as hy jaarliks die afgrond inspring. Frustrerend om so te werk, mens weet al hierdie dinge, en kan met niemand hieroor praat nie. So dan soek mens maar eensgesindes op die wet. Maar mens weet ook nie hoe lank mens dit nog sal kan doen nie, want die web word al meer gesensureer met haatspraakwette.

19/09/2017

John

John

Is Noorwee na aan 'n verkiesing ?

19/09/2017

Antonie Geyser

Antonie Geyser

dit is snaak hoe groepe en nasies verskil, frankryk wil die la*k***e die "louvre' en al die westerse beskawing se skatte gaan wys-Duh

18/09/2017

Hans Onrust

Hans Onrust

hier evt. een korte indruk van de schijnheilig verguisde en belaagde drs. Hans Janmaat : p.s. hij sprak destijds in het parlement ook al over 'vluchteling opvang ter plaatse'. Wat bv. EUSSR booswicht Merkel nu ook roept, al is dat met wederom kwade bedoelingen en voor de show ! Tevens sprak Hans Janmaat over het wegens misbruik en gedateerdheid, VN vluchtlingenverdrag (1952 ?) opzeggen. Zoals nu door wetenschapper Jan van de Beek.

18/09/2017

Hans Onrust

Hans Onrust

....'die ontkenningsopsie egter steeds gekoester'..., gaat in elk WE land al 50 jaar gepaard met het ontkennen van de enorme aantallen directe en indirecte slachtoffers als gevolg van deze vernietigende migratie, geachte Leon. Al in de jaren '80 zei Hans Janmaat van de CD terecht : "Nederland is vol". Maar daar heeft haatdragend links geradicaliseerd volksvijandig Nederland op ingespeeld. Door meer autochtone Nederlanders te verwaarlozen en de dood in te (laten) jagen en Hans Janmaat 24/7 te demoniseren en fysiek aan te vallen en door schandelijke linkse rechters te laten veroordelen. Zelfs hooggeplaatste lieden bij justitie kijken daar nu met andere ogen naar en durven dat nu (too little too late) ook te uiten. Heeft semi EU-lid Noorwegen het volgende verdrag ondertekend ? Denemarken blijkbaar wel. http://balder.org/avisartikler/Barcelona-Declaration-Euro-Mediterranean-English.php

18/09/2017

leonlemmer

leonlemmer

Die weerstand teen immigrante in Noorwee is nou soortgelyk aan die in Denemarke. In Swede word die ontkenningsopsie egter steeds gekoester, al is die situasie daar slegter as in die ander Skandinawiese lande. Lees Raheem Kassam, No go zones: How Sharia law is coming to a neighborhood near you (Washington: Regnery Publishing, 2017, 256p; Amazon Kindle $10,49).

18/09/2017

Cerando

Cerando

I think you should read history again. The blood and deaths of MILLIONS show the direct consequences of the policies of these tyrants. Uh sorry, in your world only the argument counts. Egss and rotten omelets.

07/11/2017

Cerando

Cerando

For the greater good . . . of what?! How do you equate that with the starvation of millions? Exactly how good is it that production falls as a direct consequence of the execution of your political conviction? I thought the unfed downtrodden masses were the first consideration. Poor much maligned commies. Get a life! You see, all these political engineering schemes have one thing in common. They go against man's free will and enterprise. So, what price your free will when someone else dictates to you? Since the socialist credo goes that anything goes, what happens when it turns on you? Any idea when that can happen? Any guarantee that it won't? The receiving end has a definitely different taste.

07/11/2017

Bokhoring

Bokhoring

The revolution was actually started in February / March by a popular uprising which resulted in the Tsar abdicating and a (more) democratic government under Kerensky took over running the country. The Bolsheviks under Lenin did actually start a second revolution in October (the one the communists celebrate) which replaced the Kerensky government with Lenin's.

02/11/2017

Jans

Jans

You list a lot of examples but you don't link show the causal link between how communism or socialism causes political collapse. I'm not going to repeat myself or prove you wrong on every exhaustive list of fallacies you present. Either reply to my points specifically or make a convincing argument that isn't just "communism equals corruption, end of story". You're not convincing anybody but yourself. There are always external factors and the world economy causes things like oil price fluxuations. I don't see you mention Nigeria's slump here.

01/11/2017

frans van erk

frans van erk

If you have time, please Google "Why socialism", an 1949 essay by Albert Einstein. We all know who love to use the word "social", from communist to capitalist. Socialist is the opposite from these corrupt criminals and use "social" to polish their crumbled images. A socialist sympathizes with humanity and gives a helping hand.

01/11/2017

Andrew Newman

Andrew Newman

The October Revolution celebrated by communists actually had nothing to do with communism, it was a popular revolt by ordinary people against the Tsar. When it succeeded nobody quite knew what to do. They even tried to install a similar system the Tsar had (white Russia). It was Lenin, with the aid of German money, that eventually took control and murdered all potlical opponents.

01/11/2017

v_3

v_3

It is an inescapable fact that, when countries fall under the socialist yoke, their citizens become slaves, wishing to escape to the "west". One cannot blame external circumstances, as countries like the two post-WWII Germanies, north and south Koreas and north and south Vietnams were "experiments" using the same peoples from the same economic starting points. Other include China and Taiwan (and for a while, Hong Kong); China itself went through a growth spurt after rejecting the worst Mao excesses and reintroducing more market-orientated policies. Indeed, Lenin's Marxist paradise only survived because he introduced a — ahem — New Economic Policy [covert capitalism]. Cuba generated scores of refugees fleeing to the West as did Zimbabwe while Venezuela, after its glorious Chavez Moment is battling with food shortages, strikes, etc and Brazil is enmeshed in corruption scandals as well. The reasons include: "All power corrupts and absolute power corrupts absolutely" (with the ZANC as proof) Central decision makers often get it wrong, often through incomplete information or "fighting the last war". Eskom's load shedding fiasco is an example "Too many eggs in one basket" means greater risk to the economy. Eskom, again. Centralisation and state ownership & regulation leads to concentration and concentration, without competition, leads to inefficiencies and complacencies. (SA's SOEs, Big Banks, Big Comms, Big Audit are all walking proof) People are selfish and produce more when they can reap the benefits. Adam Smith's "invisible hand".

01/11/2017

Νιckary

Νιckary

it is true to say that communism and socialism have failed world wide. a long list of failures is possible. The theory is Utopian as Utopian was Plato's theory on a 'perfect' democracy (platonic democracy). Plato ended up as slave when he started, and was saved by his friends when they ransomed his captors. In practice such 'perfection' doesn't exist. When the Athenians introduced Parliamentary Democracy (PD) there was no Parliament of course, or political parties those days, soon they discovered that demagogues or orators can easily mislead people for various causes, beneficial to themselves or to a narrow clique. This was a recipe for disastrous decisions for Athens and it did. Most of the Citizens were in heavy debt to lenders-the aristocracy and the powerful of those days. To repay their debt it was very difficult, therefore they became serf's to the lenders. Serf is one step away from slave. Eventually the Athenians decided they can't continue like that and therefore asked Solon, one of their philosophers and prominent Citizen, for a solution. He subsequently introduced the concept of Constitutional Democracy (CD). A set of laws that would protect the City and Inhabitants from demagogic influences. These laws were inviolate. The Romans also followed the example for 400 years before they became an Empire. Subsequently many Countries. Today are many Constitutional Democracies, including SA. The concept is ideal also for mixed societies and cultures (USA, Germany etc). The easiest then way to influence decisions suitable to a clique or special interests is to reverse or cancel Judiciary laws, acting as an impediment. The concept of socialism and Communism had started in order to correct injustices etc at that point in time. However, again in practice became tools for the elected elites to promise NIRVANA to their Citizens and

01/11/2017

Jans

Jans

Who's not to say that wouldn't have happened under democracy? The Soviet power structure was based on universal suffrage since 1917 as it was after all a populist uprising. That Stalin subverted the industrial prowess instituted by Lenin into an absolutist police state is more indicative of consolidating control and compensating for the ideological animosity with the West, than a direct result of collectivism. That animosity can likewise be blamed for the annexation of Balkan states and others behind the iron curtain as a measure of defense, to no real military opposition. Germany never adopted collectivism, but used socialism as a bandwagon to depose its monarchy.

01/11/2017

Ursus Formidinis

Ursus Formidinis

Hitler was a Nazi - that's a contraction for National Socialist right? Mother Russia's biggest hurdle to success was the mothers running the place, a sociopathic dictator and a few feeble-willed lackeys chosen because they didn't stand up to him; a country, nay a vast collective of socialist states (USSR) that took over vast swathes of the earth can hardly blame being ostracised for its woes! Solzhenitsyn was right.

01/11/2017

RodB

RodB

A litany of mass murder, torture, starvation, repression and extermination - and yet we still have brainless cretins who believe communism is a good system..

01/11/2017

Jans

Jans

Shallow, symptomatic assessment of socialism. It's days like these I wonder if the whole internet isn't just debate baiting. Communism was vilified and ostracised militarily since its inception as cultural heresy. There were bad years (especially in the formative years). Was the Wild West a nice place to live? Or the middle ages in general? I scoff at blaming Hitler on socialism instead of nationalism. Mother Russia's biggest hurdle to success has always been ostracisation, to no fault of its own.

31/10/2017

voter

voter

Very good. One small quibble - you simply cannot use the word "achievements" in the context of any discussion about the hammer and sickle. There have been none

31/10/2017

Tim Bester

Tim Bester

Thanks...well stated and so true. We are captured by collectivist criminals and they call themselves cadres, deployed to bring ruination to anything of value.

31/10/2017

Thomas Edison

Thomas Edison

Good article. You judgement of these ideological freaks is much too kind. They should all be prosecuted for gross human violations, Even those that are long dead like Stalin should be prosecuted by the international criminal court. Only by exposing these atrocities and keeping them alive in the human mind, will we have a chance of not having them repeated endlessly by tinpot dictators like Mugabe and Zuma.

31/10/2017