Other videos

to watch

Comments

what people think about it

shecyclesnairobi

shecyclesnairobi

Sounds Like fun. However, I can see lot's more trees in the "Refreshment stop, everyone under the only real tree for miles" photo :/ The punctures: why did you not use puncture repair fluid/tube slime in the tubes?

22/04/2013

Anton Schutte

Anton Schutte

agree, should have left out the sexist bits..pretty much in line with a much disputed Albert Schweitzer quote: "I have given my life to try to alleviate the sufferings of Africa. There is something that all white men who have lived here like I must learn and know: that these individuals are a sub-race. They have neither the intellectual, mental, or emotional abilities to equate or to share equally with white men in any function of our civilization. I have given my life to try to bring them the advantages which our civilization must offer, but I have become well aware that we must retain this status: the superior and they the inferior. For whenever a white man seeks to live among them as their equals they will either destroy him or devour him. And they will destroy all of his work. Let white men from anywhere in the world, who would come to Africa, remember that you must continually retain this status; you the master and they the inferior like children that you would help or teach. Never fraternize with them as equals. Never accept them as your social equals or they will devour you. They will destroy you."

26/09/2016

siriustone18

siriustone18

filthy maggot trash like you and your kind deserve nothing but death plus extemination

24/09/2016

Anton Schutte

Anton Schutte

the rock from under which you crawled is calling jamal / cotton picker / sirus whatever...

23/09/2016

Anton Schutte

Anton Schutte

Wake up white man, heed the words of "Guest" on a similar article here..stay away from it, let it exist outside of you circle of life; its not worth trying to educate and civilise the un-educatable. I quote a gentleman on praag.org..... he has nailed it. "Beware the untermensch. The subhuman has no real pride, he has no achievements of his own, all he has is a virulent fear and hatred for his better. Envy eats him up inside. His inferiority is so obvious he needs to hide it by hubris and false shows of bravado and braggadocio. He feigns superiority and makes vain displays like a woman. Childish tantrums is what this thing will use instead of arguments. An uppity display of threats and false pride to hide his shattered ego when people naturally sneer at his disgusting lack of sophistication and his naked ambitions. Stay away from this inferior specimen, and lock him out of your house. Leave his hands empty when it begs or threatens. Show no fear at his barking and taunting. Like a scared mongrel that he is, he knows no such things as kindness or respect. Spurn his hand and meet his gaze defiantly. Let it know that you have no fear or respect for his lowly pretensions of equality. Winners do not claim to be your equals. Only losers ask for such a hollow victory of such empty praise." http://praag.co.za/?p=40824

23/09/2016

siriustone18

siriustone18

23/09/2016

siriustone18

siriustone18

or he got what he deserved

23/09/2016

Guest

Guest

Great example of British hubris. He spent most of life pretending to not notice the differences between races and sucking up to Zulus because of their 'great victory' at Isandlwana. Poor fool.

23/09/2016

Brit

Brit

The fire you mentioned in your report were tragically a person died has not been proven to be related to the recall faults on the Ford Kuga.

15/09/2017

Padraigin Eagle

Padraigin Eagle

Key orchestraitors, Snowed-in and snowed under: How Noble, the Caudenhove-Kalergi Prize, Europe and America via dark side invaders destroyed, in many other lands his agents deployed, just another scientwist scam in disguise, two serpents around the shtick, Raymond Rife well-knew your lies, Nobel indeed, lame stream media the manure those asheep do perpetually feed, whilst all along the watchtower rides the pale green horse at nigh fool speed.

03/10/2017

Deliwe Nkwena

Deliwe Nkwena

Wonderful 😉

26/10/2017

Anotidaishe Sava

Anotidaishe Sava

Wonderful

26/10/2017

Sharon Sibanda

Sharon Sibanda

Great minds indeed

26/10/2017

Leo Tafadzwa Mushonga

Leo Tafadzwa Mushonga

Then neccessity becomes the mother of all inventions!

26/10/2017

Ma JanGe

Ma JanGe

Poverty

26/10/2017

Cyril Sidza Jiri

Cyril Sidza Jiri

You see poverty instead of the positive mind behind,do you really know what poverty is or you just utter without mincing your words

26/10/2017

Pinias Musenyereki

Pinias Musenyereki

Wow! Can you pliz provide me with more details about them Admin. Thanks

26/10/2017

Ma JanGe

Ma JanGe

Poverty

26/10/2017

Brian Jhabite Chitambisa

Brian Jhabite Chitambisa

Hayas

26/10/2017

logicuser88

logicuser88

Whats the subscription plans like....need to fill your coffers to..

05/09/2017

Eric de la Vega de Castro

Eric de la Vega de Castro

Nothing but bells and whistles. A crock of shyte - and it stinketh to high heaven.

05/09/2017

Afrikanus

Afrikanus

Die kernvraag vir my is - het ons ooit gelewe, of is dit net 'n subjektiewe ondervinding? Ons is saamgestel uit dooie materie, die boustene van die heelal en die sterre. Soos my rekenaar, asook die vlammetjie van die 'n houtvuurtjie. As ek die rekenaar aanskakel, of asem in die vlammetjie inblaas, is dit dan lewe, of is dit maar net 'n chemiese/elektriese reaksie wat in die rigting van entropie loop? Dink die vlammetjie hy lewe? En die materie self 'n samestelling uit nog kleiner gedeeltes, quarks en al die nuwe dinge wat nie in my jare op matriekvlak se kernkragmodel bespreek was nie, en laastelik dalk net golwe en impulse uit 'n hoeer orde heelal. In die natuur kan ons sien dat alle lewe gemoeid is om oorlewing (sade gooi) dan verwelk en sterf. 'n Gesonde organisme wil nie sterf nie, nog selfmoord pleeg. Daarin kan mens reeds 'n lewensdoel sien, om te oorlewe en die omgewing so te verander dat dit die oorlewingskanse verbeter. Vir sommiges vorm geloof deel daarvan (innerlike pilaar/ewewig). Al ontdek ons eendag hoe om oneindig te lewe, sal ons steeds onderworpe wees aan die wette van die entropie, met ander woord die heelal koel af. Tensy mens nuwe natuurwette tot dan ontdek het. Die woord "gees" beteken meer as een ding in Duits. As mens die ou digters lees (voorgangers van die wetenskap, die filosowe), beteken "gees" (Geist) die menslike verstand en sy skeppingsvermoee, en nie as "siel" (Seele) in 'n godsdienstige konteks nie. In Suid-Afrika, het ek ondervind, word in die omgangstaal gees sinoniem met siel gestel.

25/10/2017

Johnnycongo

Johnnycongo

Dankie Leon Lemmer. Daar is na mening baie teologiese-filosofiese invloed onder die Afrikaner, saam met 'n maak pas (al is dit dikwels 'n sit-sit-so-in-die-kerkbanke) Christelikheid. Ek meen nou maar dat blanke (Boere) Afrikaner Calvinistiese Chauvinistiese Patriargale (Roomse) Protestante Christen Vymesselaars tog baie vollop is (hoewel hulle nog aarsel om blatant op te staan en te verkondig dat hulle die (brede) weg, die waarheid (?) en die (luukse) lewe is). Hulle verkies nog geheime benaderings, infiltrasies en geslepe boelie tegnieke, terwyl senior lede en meer as een van hulle gesaghebbende geskrifte hulle as sonaabidders identifiseer. Hierdie baie omvangryke en fundamentele denkwyse invloede word nog glad nie as deel van die SWOT analiese vir Afrikaner Strategiebepaaling en Afrikaner toekomsdenke erken nie. Dan natuurlik die groot vraag: is ons hier op aard met 'n doel vir ons sewentig of tagtig jaar in die lewe, of is dit nou maar van niks tot niks en sonder doel behalwe om instinktief (ook in die nuwe Nuwe SA) dag na dag voort te ploeter en regeringsflaters op TV te kyk, met of sonder rassistiese brille, regse bulle en linkse professors? I think (me, me, me!), therefore I am ...

24/10/2017

leonlemmer

leonlemmer

In die vierde laaste paragraaf hier bo skryf ek: "Van Niekerk oorbeklemtoon die liggaamlikheid van die mens en onderbeklemtoon die belangrikheid van die geestelike dimensie." Hiervoor kan daar 'n politieke rede wees. Francis S Collins (The language of God, London: Pocket Books, 2007) skryf: "Humans and chims [chimpanzees – "our closest living relative[s]", p 137] are 96 percent identical at the DNA level" (137). "At the DNA level, we [humans] are all 99.9 percent identical" (125). '[A] tiny fraction (0.1 percent) of the human DNA ... differs from person to person" (240). DNS het uitsluitlik met die mens se liggaam te make; glad nie met sy gees nie. By geleentheid het Van Niekerk in 'n artikel in Die Burger DNS misbruik om die beweerde gelykheid en eendersheid van mense te beklemtoon. Soortgelyke misleiding word gepleeg deur diegene wat graag beweer dat bv apartheid uitsluitlik op grond van velkleur teen mense gediskrimineer het. Die waarheid is dat mense in groter mate geestelik, bv kultureel, as liggaamlik verskil. Dit is in geestelike opsigte, bv die manier waarop mense dink en doen, dat hulle radikaal kan verskil; dermate dat mense in sommige opsigte liewer nie saamgehok moet word nie maar toegelaat moet word om vryelik hulleself uit te leef tussen mense waarmee hulle verkies om te assosieer. In sy resensie van Van Niekerk se boek onderskryf die teoloog André Bartlett een van my besware, naamlik Van Niekerk se siening dat dood die (hoof)singewer in 'n mens se lewe is (Netwerk24 en Die Burger, 23 deser).

24/10/2017

Twenty1century

Twenty1century

I honestly think whites take blacks for granted but let us say the farmer is racist, does Sifiso see it justified to destroy the crop of a racist?

08/11/2015

Maki mcephe

Maki mcephe

meno a le 7 a tswile

08/11/2015

vincenzo

vincenzo

Kemm int antipatku u ma nifilehkx jaq jaq jaq u jaq il veru bniedem vojt nerga nghidlek xhin trid nigildu

05/11/2017

Victor Vassallo

Victor Vassallo

Hemm mohhkhom inthom fil-glied, wara kollox qeghdin titqatlu bejnitkhom fil-partit ahseb u ara kontrina il-laburisti, pero se naqtalek l-ghatx bil-perzut jekk trid tiggieled mur go ring tal-boxing u iggieled hemm forsi ma min tohodha igibek nofs bniedem biex ikompli igibek sewwa nofs mohh.

05/11/2017

vincenzo

vincenzo

X partit tieghi hu tista tghidli? Ghax la trid tkun taf jien ili 3 elezzjonijiet ma nivota gol kexxun hemm xi 8 voti b kollox b tal kunsilli tad divorzju etc mela jien bhalek jew ferhan jien sew il pn u sew il pl nivutalom jekk ikoli fejn ingawdi ghax il bqija hlift li ma nivutax izjed

04/11/2017

vincenzo

vincenzo

Int mignun perfett man ma tfiqx xhin trid nigildu

04/11/2017

Victor Vassallo

Victor Vassallo

Vera li qieghed ingawdi taht dan il-gvern bhal ma qieghed tgawdi int ul-poplu Malti kollu, pero la qieghed nakkwista u l-anqas nisraq dawk inhallijhom ghal-shabek meta kontu fil-gvern per ezempju Jason Azzoppardi ul-kumplament tal-bella compania, ta' l-ahhar vera li inhobbu u hafna ukoll lil-Prim taghna imma mhux ghax andi xi kont il-Panama imma ghax huwa bniedem li jaf ihobb u jhenn mhux bhal-siehbek Simon li kien negattiv u kattiv u fejn wasal bil-mibgheda kollha tieghu ???? wasal ghal-telfa kolossali li qatt ha partit f'elezzjoni generali, issa kompli hu pacenzja u ghamel kuragg ghax nahseb li forsi ftit iktar min 10 jew 15 il-sena taf tara lil-partit tieghek fil-gvern.

04/11/2017

Victor Vassallo

Victor Vassallo

Nahseb iktar int ghandek bzonn psikjatra ghax genninkhom Joseph Muscat u int mhux mohhok biss ghandek minus izda persuntek kollha.

04/11/2017

vincenzo

vincenzo

Tkelem sew kisah x ghandu x jaqsam Alla int ahjar tmur tkelem psikjatra ghax mohhok minus qieghed

03/11/2017

vincenzo

vincenzo

Jien nahseb li qeghed tgawdi takwista u tisraq taht dan il gvern int daqs kemm thobbu ma naghmlux mod li ghandek kont il Panama int ukoll hux?

03/11/2017

Ond Aym Mill

Ond Aym Mill

U oz zambi mar 14 il sena il habs bla htija

31/10/2017

Ond Aym Mill

Ond Aym Mill

Taf xinhuma papazzi ta sajmin u shabu illum jigdulhom iz zigarella u ftit taz zmien iehor jispiccaw bil ku...lla

31/10/2017

Ond Aym Mill

Ond Aym Mill

Tisthajjilhom qabda nisa fxi burdel

31/10/2017

Ond Aym Mill

Ond Aym Mill

Ahjar taraw min hemm warajhom dawn in nisa u min qed jinqeda bihom biex jghamel hsara lil malta bliskuza tal mara maqtula li issa wara mewta saret is simbolu tal paci ghax jien fhjitha nafa bhala the haters blogger

31/10/2017

Rahhal Malti

Rahhal Malti

Jergaw jibdew joe jew qatt ma waqfu ?

31/10/2017

Marie

Marie

Nghidlek li il-kummissarju ma jmurx fenkata ohra sa ma jdum haj, ghax fuq hekk qabdu, u hekk se jibqghu sejrin. U jekk jmur, fuq li stonku tieghu joqghodlu!! Tant ma ghandhomx fuqhiex jparlaw, li dejjem.......imma dejjem ta......jaqbdu fuq xi haġa u jibqghu jtanbru fuqha sa ma n-nies thossha se tirremetti. Din sieheb ta' qabel l-elezzjoni. Jahassra, ma jafux li in-nies tkompli bil-hajja normali, ghax tixba` , dejjem tisma' li stess. U daw jivvendikaw ruhhom min Malta kollha jridu, mhux taparsi habba id-delitt makabru li sehh. Ghax il-mod kif qed jaġixxu, jidher biċ-ċar li ghandhom " agenda" ohra. Imma, in-nies tghallmet!!!! Ormai, hadd mhu jaghti kazhom.

31/10/2017

chal cachia

chal cachia

Li ghandkom tivvintaw, tigdbu, u tharrfu ghal finijiet taghkom ghiduh ghax wara l-gimgha il-karru li rkiebtu bi hniezrijiet li qat ma rajna bhalom, se jitlaq. Familta tqazzu kif uzajtu l-mewt taghha u ara biss tan-NET ikunu hemmhekk ghal funeral.

31/10/2017

FP@DISQUS

FP@DISQUS

"No ad hominems , please. No attacks against the attributes of the person making the argument, rather than attacking the substance of the argument itself. Don't be so low and lazy" - J.J Attard, 27/10/2017, 20:39

31/10/2017

pinocchio

pinocchio

to demanding the resignations go to the maggority of the people because they decide not bunch of maggot like you dear protesters !!!!!!

31/10/2017

Martin Grech

Martin Grech

Dawn ta' 'Occupy justice' misshom ibiddlu l-isem billi jziedu.....'fergha PN!'

31/10/2017

Joe Busuttil

Joe Busuttil

They never learn . My pet tortoise learns faster.

31/10/2017

Joe Busuttil

Joe Busuttil

L-iktar jekk igieluna nixorbu iktar whiskey bil-hmerijiet taghhom. Daqt jergghu jibdew.

31/10/2017

Joe Busuttil

Joe Busuttil

You're wrong ,as usual Mamu. That's what comes with following what BS says. He's made an ass of himself once again. JM had been in parliament since two or three o'clock,working. BS was having his siesta at the time,and the 'ladies' must have been still at work.

31/10/2017

Joe Busuttil

Joe Busuttil

That's in the Nat DNA. Bocca did say that they have a different DNA.

31/10/2017

Anthony Grech

Anthony Grech

Taf meta konna qrib ta dittatorjat? Meta l-Partito Nazzionalista kien jadura lid-dittatur Mussolini u kien jistqar li "donnu li d-demokrazia u l-liberalizmu ghamlu zmienhom" u li "l-unika soluzzjoni ghal problema socjali hu il-FAXXIZMU" (mill gurnal IL-POPLU)

31/10/2017

Rahhal Malti

Rahhal Malti

Just because he did not stop to talk to the ladies, does not mean he used the back door as the daft brush stated/lied in Parliament. That same lie was repeated by your good self, just like a gummy parrot.

31/10/2017

Andrew Camilleri

Andrew Camilleri

The problem is that these 'protestors' are fake. By demanding the resignations they are showing that they are following the line taken up by the PN - a mistaken one as the PM explained in Palriament yesterday and was not contradicted by the Opposition. And the PN has now admitted that it is working in the background with these protestors. I wonder how many of these women know what the Constitutional role of the AG is.

31/10/2017

R Farmer

R Farmer

Justice for DCG, we all agree but did she give justice, respect to others ? she was killed and did not flee but was she not used by the PN to do their dirty work ? I believe they are guilty if the PN has a concience after all.

31/10/2017

R Farmer

R Farmer

Do you believe so ? Unfortunately the vast majority are not imbecilees.

31/10/2017

R Farmer

R Farmer

40,000+

31/10/2017

R Farmer

R Farmer

Just adore the sexy english accent... so where is roger rabbit ?

31/10/2017

R Farmer

R Farmer

Why did they boo Delia ?

31/10/2017

P Sciberras

P Sciberras

Taf fejn resqin man ? IL KBIR GHADU GEJ .

31/10/2017

P Sciberras

P Sciberras

How can these remnants from a dismembered PN Party regurgitate their misery ? Considering they appreciate at least another 10 years seated on the Opposition stools is a guarantee what else ?

31/10/2017

mario mifsud

mario mifsud

Having political allegiances is different from owning broadcasting stations with all its implications. I remind you of db group for example that came out prior June 3rd .No our party broadcasting system is rotten to the core and the party stations have to be shut down. The party stations have brainwashed the generation of the age of Joseph Muscat . The risk of brainwashing another generation is too big to leave matters as they are.

31/10/2017

Joseph Grech-Attard

Joseph Grech-Attard

Megalomania it is called and most of them are!!

31/10/2017

Mary Pace

Mary Pace

Ara meta ghamlu demostrazzjini kontea il kontijiet tad dawl u ilma kemm qallaw tamal kontra il GWU i in nues li hemm vera kellhom ghalfejn jiprotestaw.

31/10/2017

Joseph Grech-Attard

Joseph Grech-Attard

Maybe also this abonimable murder could be linked to the attempted murder of RCC, before 2008.

31/10/2017

Joseph Grech-Attard

Joseph Grech-Attard

Not partisan but lo and behold they are sustained by prominent PN activists/supporters and speak parrot like with PN's tongues. One cannot be more hypocritical and false.

31/10/2017

Victor Vassallo

Victor Vassallo

Tista ittini ragun ghala mixjin lejn dittatorjal ?? Mela ghax kaxkarkhom darbtejn (36 u 40 elf) dak jissejjah dittatorjal, allura kemm kontu iktar inthom dittaturi meta bqajtu tigvernaw sa l-ahhar b'maggoranza ta' 1 500 vot u 3 deputati kontrikhom fil-parlament, tidher li bl-isturdament li ghad ghandek fuqek l-anqas taf x'int tikteb. Fejn qieghed ibati il-poplu kollu ?? jekk qieghed tbati mentalment int jiddispjacini pero daqs kemm haseb fil-poplu kollu dan il-gvern zgur li ma hasbux shabek specjalment mmeta hadu 600 ewro zieda min wara dahrek u dahar il-poplu, Fejn dahhalt lil-Alla jien ?? vera spiccajt kompletament int ghax nahseb li jekk hawn xi hadd li dejjem inqeghda bil-knisja huma inthom, ta' l-ahhar nahseb iktar int imzibbel ghax ghadek ma mortx tinhasel mit-tkaxkira li taghkhom il-kbir tal-Maltin Joseph Muscat.

31/10/2017

Joseph Grech-Attard

Joseph Grech-Attard

Insulting is not peaceful!

31/10/2017

David Carabott

David Carabott

PN never seem to learn. A fake demonstration.

31/10/2017

Zunzan

Zunzan

Kwazi nithassrek Ber.

31/10/2017

a.dalli

a.dalli

Study the USA broadcasting industry and you will realise that TV and radio stations have political allegiances. The UK is another fine example.

31/10/2017

Zunzan

Zunzan

Why insult Minister Mizzi? What has he got to do with the blogger's murder? Was this protest asking for justice or was it asking for a change of Government? If the latter, I'm afraid they are for a long wait. #notsohiddenagenda

31/10/2017

Albert Mamo

Albert Mamo

Then why didn't he stop to talk to the ladies? cluck cluck cluck!!! He did the same thing when he ran out of the court that he is appearing in!!! Ran like a chicken from the press!!! cluck cluck cluck!!!

31/10/2017

Peter Midler

Peter Midler

H already replied. It is a fake protest. They have a poorly hidden agenda.

31/10/2017

Kwarezimal

Kwarezimal

Or Mepa?

31/10/2017

Joe Attard

Joe Attard

Simon Buzutil did it again: was caught lying about the Prime Minister!

31/10/2017

Peter Midler

Peter Midler

Doesn't these wannabees know that the government is more than willing to have the murderers caught and foreign exoerts are brought in together with Interpol and Europol and a massive 1, 000, 000 Euro reward? Why don't they admit that they have a hidden agenda and they are still in denial that the people have spoken loudly with a whooping 40, 000 votes historic majority?!! If for nothing, they shoud all be grateful that it has always been the labour movement that brought forward the emancipation of women in Malta! Thats a FACT and preserved in history an the present! But do they care about that? Are they or their, relatives or friends or their friends of friends are missing the lucrative consultancies and commissions (Hint: Arriva or Delimara HFO powerstation or even Mater Dei)?

31/10/2017

Joseph Borg

Joseph Borg

Watch what you say "il-klabb tal-bocci", that could be interpreted as a Sexist remark (;p) Given that those that are protesting are Bla-Bocci like the Klabb Bla-Bocci that they represent :) :) :)

31/10/2017

NodroG

NodroG

Agree 100% with you especially when the non-partisan protests are organised by Michael Fenech Adami.

31/10/2017