#thetakeoverAH

Other videos

to watch

Pietermaritzburg-uMgungundlovu District Municipality

Subway Surfers World Tour 2017 - Saint Petersburg

Yom Kippur in 60 Seconds

Comments

what people think about it

Anton Schutte

Anton Schutte

dankie tannie merkel, ek hoop jy val van jou besem af.

23/10/2017

Afrikanus

Afrikanus

bellville civic centre Duitse dokters kla oor te min betaling en te lang ure - waai na Engeland: http://www.spiegel.de/international/german-brain-drain-sick-of-bad-pay-doctors-flee-germany-a-399537.html

23/10/2017

Johnnycongo

Johnnycongo

Isso Rifrug, - maar maggies ou maat, kan en gaan die gevrekde en gebreinspoelde Afrikaners (rentmeesters en werkers van Chistelike geregtigheid?) ooit weer ruggraat en rigting kry hier in die opgemorsde Nuwe SA. Dis net onbesonne en kortsigtige ongeregtigheid wat die oorwinning vier terwyl "minderheid rentmeester kulture soos ons" hyg, swymel, kerm, kla, eise stel, Bybelversies uitdeel, mekaar boks of boelie, en dominie of "leiers" se ego streel vir "brownie points" of persoonlike dag-tot-dag gewin!

21/10/2017

Rifrug

Rifrug

Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. Jesaja 5:20 bellville civic

20/10/2017

Mr Domestos

Mr Domestos

Dieselfde probleem op die platteland waar die uitlanders die klein Karoo dorpies oorgeneem het. Plaaslike winkeleienaars het hul besigheide gesluit en verhuur die persele aan die Chinese, Somaliërs en Ethiopiërs. Hul gebruik ook net hul familie en makkers, en winste word teruggestuur na hul land van herkoms. Hul ondersteun nie die paar blanke besighede wat worstel om nou 'n bestaan te maak nie, en gaandeweg neem hul die dorpies oor. Dit is eenvoudig tragies om te sien hoe die verval ingetree het. Die boere ry veel eerder hul werkers aan per trok na die groter dorpe om maandelikse inkopies te doen as om die plaaslike sukkelende blanke besighede te ondersteun. Die koopkrag is nou in die hande van die Sassa kaarthouers en die buitelanders.

20/10/2017

Johan

Johan

Hans, Suidpunt is uiters selfsugtig. Vergewe hom sy jeugdige selfbeheptheid. Hy kla oor sy ID-No wat kamma op straat lê maar maak jou en ander se smart af asof dit eie is aan die eerste wêreld. Hierdie soort gedrag op Praag maak dat ek nie meer kommentaar lewer nie. In hierdie geval het ek 'n uitsondering gemaak want ek dink Suidpunt se reaksie is uiters swak. Net soos die vuil taalgebruik wat nogals redelik algemeen hier gebruik word.

20/10/2017

Afrikanus

Afrikanus

Vir die wat nie weet hoe die Duitse medies werk nie. Daar is ook 'n foto van so 'n gesondheidssorg mediese kaart. So eenkeer 'n kwartaal wil die dokter dit sien (skandeermasjien). Die skyfie bevat die inligting van jou mediese fonds en adres besonderhede. https://www.thelocal.de/20161110/what-you-should-know-about-german-health-care Die statutere mediese fondsstelsel ("gesetzliche Krankenkasse") is soos Suid-Afrika se GEMS (staatsdiens mediese fonds, of Medihelp, soos dit eens bekend was) wat ook vir die privaatsektor beskikbaar is. Dit word deur belasting gesubsidieer, en almal, ongeag inkomste kry dieselfde voordele (volgens die solidariteitsbeginsel, soos dit genoem word). Die grootste een is die TK (Techniker Krankenkasse). Jy word daarso toegelaat as jy in 'n tegniese beroepsrigting werk. My ondervinding is dat die statutere fondse beter voordele as Discovery se beste paket bied, teen minder bydraes as vir Discovery, en ook sonder die erge jaarlikse premieverhogings van 10% en meer. Omdat die staat daarby betrokke is, staan die fondse gesond (tenminste die TK). Ek weet net nie of dit nog verder die toedrag van sake sal wees as die baie vlugtelinge skielik daarop sou beland nie. Ek het nog net ingekontrakteerde dokters ontmoet (jy moet nie vooruit vir dienste betaal nie. Die dokters hanteer self alles direk met die mediese fondse wat hom vergoed). Vir sommige medisyne moet mens 'n klein bybetaling lewer (nie-mondiges tot 18 jaar is hiervan vrygestel). Die privaat medies is soos Suid-Afrika se Discovery Health. Jy koop pakette (dis eintlik polisse wat in die agtergrond loop). Hoe meer jy betaal, hoe meer dienste. In die ou dae het baie mense vir hierdie opsie gegaan, weens die beter voordele daarvan. Die probleem vandag is dieselfde soos Suid-Afrika se probleem - die pakette raak te duur en premies styg kwaai in verhouding met die statutere fondse, veral as jy die premies tydens pensioen moet bekostig. So die mense probeer na die statutere skemas toe te wissel. Die probleem met emigreer en medies hierso is, dat die afsnydatum op ouderdom 55 vir die statutere fondse is. Die wet verplig mens om 'n lid van 'n mediese fonds te wees om in die land te kan bly. As mens ouer as 55 is, en dan hierso wil oorbegin, sal mens net nog in die privaatskemas opgeneem kan word, maar dan sal jy as laat toetreder geweldige premies moet betaal. Engeland het een nasionale mediese stelsel, dus die statutere stelsel op groot skaal, en gratis. Ek is egter daarvan bewus dat dit in die praktyk nie meer so goed werk nie, en as dit daarso nie so goed werk nie, wag daar 'n ramp op Suid-Afrika as hulle dieselfde soort stelsel daarso wil implementeer.

20/10/2017

Hans Onrust

Hans Onrust

Nee, deels duidelijk. Maar wat bedoelt u precies met 'de walletjes' ? In deze buurt bij 1.30 ?

20/10/2017

Hans Onrust

Hans Onrust

alle 40 'op zoek naar werk', vissie ?

20/10/2017

Hans Onrust

Hans Onrust

Zodat half Nigeria 'gratis' een AIDS behandeling kan krijgen ?

20/10/2017

Hans Onrust

Hans Onrust

Ik had een vriend waarmee ik vanaf een leeftijd van 6 jaar tamelijk intensief optrok. Werd in 2000 vermoord door een criminele Marokkaan die hem wilde afpersen en beroven. Voor de deur van z'n eigen bedrijf, waar 40 mensen werkten. Zijn ouders en zussen kwamen er nooit meer overheen. Het rechtstelsel had daarna meer aandacht voor de dader dan voor slachtoffer en familie. Inmiddels is de dader al weer jaren vrij en teert als crimineel weer verder op gemeenschapsgeld. Zoiets kan eigenlijk toch niet als luxe probleem gezien, Suidpunt. Ik zal nooit vergeten hoe zijn zus wenend in de armen van haar man naar boven strompelde, waar ik voor de deur van haar reeds overleden broer z'n appartement op hen wachtte. Ging door merg en been. Voortgaande weet ik dat er veel, heel veel echte Duitsers en Nederlanders zijn die wegens politiek correcte verwaarlozing door de medische sector extra lijden. Maar die hebben geen stem en/of worden systematisch overschreeuwd. In Nederland wordt wel gesproken over 'zorgmijders'. Daarvan zijn er talloze die TERECHT bang zijn voor het volksvijandig systeem in de zorg(medische sector. p.s. 1. loopt niet in het algemeen de 3e wereld soort van trots met z'n problemen te koop, terwijl WE mensen al jaren boosaardig wordt ingeprent om hun lijden te verbergen ?! Dat onderscheid is ook heel duidelijk waarneembaar in Westerse landen met de vele Afrikanen/moslims die er, gesteund door misdadig hypocriet links en gewoon massief autochtonen vertrappend, continu gebruik van maken. 2. Het is toch ook ernstig dat miljoenen Nederlanders en Duitsers na 40-50 jaar hard werken en sparen, ijskoude uitsluitende armoede in het gezicht staren. Die kletskoek van plastic flessen verzamelen als een leuke aanvulling is bovendien een politiek correcte LEUGEN. Ik zag meermaals zieke oude Duitsers, in lompen gehuld, uit de vuilnisbakken ETEN. En in die bakken lagen geen vers verpakte Big Macs. Men heeft te vaak gewoon geen oog meer voor het leed van de ware naaste met dit al decennia durende volksvijandige anti christ 'voor jou 10 anderen, opa' beleid !

20/10/2017

Hans Onrust

Hans Onrust

In Duitsland is er vooralsnog de 'Krankenkasse' en boven een bepaald jaarinkomen 'Privatversicherung'. Was in Nederland tot 2006 ook. Maar het 'ziekenfonds' (lagere inkomens) was, ondanks 2 vormen van overheveling van particulier naar ziekenfonds, niet meer overeind te houden door deze migratie en de eraan verbonden (georganiseerde) plundering door buitenlandse bendes en corruptie. Het 'nieuwe zorgstelsel' in NL is mede doorgedrukt door zelfgenoegzame 'liberaal' Hans Wiegel met een zgn. basisverzekering en lijkt wel gemaakt en bedacht voor corruptie en plundering door 'migranten/vluchtelingen' en talloze Nederlanders die een leven lang werkten en stijgende premies betaalden worden dagelijks verdrongen, verwaarloosd en bedrogen. Tot de dood erop volgt. En Ali leent gewoon het zorgpasje/medische kaart van 'neef' Achmed zodat de halve wereld dik tevreden is. Behalve uiteraard de blanke wiens premies worden verhoogd en dekking jaarlijks wordt gekort terwijl, als hij al komt, de dokter hem vaker en en vaker wegstuurt zonder behandeling. Maar zowel in EUSSRepubliek Nederland en Duitsland gaat geen dag voorbij of autochtone ouderen krijgen de schuld van hoge medische kosten ! Da's ook mooi om zoals al decennia gebruikelijk de generaties tegen elkaar op te zetten.

20/10/2017

Johnnycongo

Johnnycongo

As oud weermagoffisier dink ek soms aan beginsels van die krygskuns. Mens gee krediet aan 'n goeie verggeneraal na 'n goeie geveg. Onwillig moet ek aan die Duiwel of die afvallige gees onder die mensdom krediet gee dat die werkers van ongeregtigheid baie beter skyn te presteer as die "goody two-shoes" en Chirstene. Self "blank" Suid-Afrika is nou al vol uitlanders van alle kulture wat woonplekke aan ons eie mense verhuur ... Wat het geword van reg en geregtigheid? Sal die HNP die saak kan beredder?

20/10/2017

Rixxi

Rixxi

Me too! centre

14/09/2017

Padraigin Eagle

Padraigin Eagle

Only one! Note to self, "Paddy, you must do better".;-) I liked the Aramis part, Brut by Faberge is so yesterday.

14/09/2017

Rixxi

Rixxi

One of your better efforts, Paddy!

14/09/2017

Padraigin Eagle

Padraigin Eagle

Aramis: For those moments when you need to spray away the unpleasantness Bluefearporn, the Year 2000 scam once again, the sky is falling, your data mined, the CIA calling, the asheep they be balling, everything about ye and she already known and tracked by the Masonic Facecrook Goolag three, perhaps it's best to set down your device and capture a slice of sincere life, where Eagle's dare and Owl's fair, a devil-may-care, unplug from the matrix, if you dare!

13/09/2017

Zingisa1

Zingisa1

You mean if their clients are found guilty? Great idea that would work.

31/10/2017

oldlady

oldlady

We should make them pay the state's expenses if they're found guilty.

31/10/2017

brown sugar

brown sugar

"but a person’s rights cannot be trampled on"..... What about this b@stard's dead wife's right to life? Jayde was killed in cold blood! If this pig walks, sowaar! I think our (in)justice system has given law-abiding South African citizens the middle finger long enough.

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

don't worry too much, van breda is paying hard those lawyers dont' come cheap lol

31/10/2017

Zingisa1

Zingisa1

I hate our justice system. It serves no justice but a competition of lies a matter of who's lawyer can lie best. Wasting tax payers money this guy and Van Breda evidence already given should have wrapped up their cases long time ago to save costs. Why these cases are still in progress when evidence is clear?

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

I often say these criminals lawyers and their families should made to live with these criminals they fight so hard to acquit,

31/10/2017

Zingisa1

Zingisa1

Worse even he admits his client is guilty but must be acquitted because of technicalities of cops beating up witnesses and unauthorized sting operation.

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

wow advocate, really, the guy planned murder of his wife, and was caught on tape, so ke what is your problem vele? lawyers like you are the reason SA is full of criminals.

31/10/2017

Frank Chiduri

Frank Chiduri

Liquid telecom is a company for strive masiyiwa, that building used to belong to neotel. Neotel was bought by strive last year or this year.

29/10/2017

Ronald Matsongoni

Ronald Matsongoni

Does he have the millions?

29/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

Graeme S , when you move into the spiritual opinion of hunting it cannot be explained or justified , in the same way Christians and Muslims have their right to freedom of religion so we all have a right to a spiritual stand or opinion on issues , like religion no matter how much one party can argue facts fiction it will not change your religious beliefs , you have strong convictions so explaining that animals are animals and all deserve equal consideration , not lions and elephants above cows and sheep , or fish and insects in your home , or nematodes , parasites and bacteria , they are all Gods creation and man should surely not be entitled to prefer one over the other or sterilize their home from bugs mosquitoes and other creepy crawlies , is that not so ? : when a human separates the importance of one animal or class of animal over another they , in my opinion have a biased view of biodiversity , which may stem from either lack of understanding of the building blocks of the environment or they have a disneyfied perspective of all forms of animal life . The steps of enlightenment start with a love of specific animals dolphins , lions , panda bears etch , but the more one reads and does research one finds all forms of life are intertwined and no one species is more important than the other , so if we spray a pesticide to kill a mosquito or squash a bug , or use detergents or eat fish , chicken , beef we are actually in conflict with our morality , a elephant deserves no more right to life than a mosquito . So when man takes on the role of deciding what is more important without knowledge the chancers are emotional irrational decisions will be made , unintended consequences will follow. This is what happens when emotional arguments are brought to biodiversity conservation management . So yes I respect your right to , in my opinion , a naïve belief on animal consumption .

27/10/2017

Graeme S

Graeme S

You seem upset with the decision making process that occurred in Botswana to ban trophy-hunting. I personally don't know the details of this but want to add another perspective concerning your comments about the 'misinformed ARA.' The debate around the economics over eco-tourism vs hunting goes back and forth, but in my opinion the issue is ultimately a moral and an ethical one - what right do we as humans have to hunt wildlife for sport. I want to ask you to examine your conscience and ask yourself this question - do you really think animals were created for the purpose that we go out and kill them for fun/sport. I myself eat meat nor am i opposed to all forms of hunting, but i want to state that trophy-hunters attempt to justify what is morally and ethically unjustifiable.

27/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

Like I said you a funny guy and typical of the misinformed ARA , we produce peer reviewed science and you respond by calling us trolls or banning us , you are entitled to your misguided opinions and we fully understand you can't cast seeds (of knowledge) on infertile soil , but a pathetic rebuttal , a troll with time on his hands , pure intellect and informative , I take the time to dispel the myths and BS spewed by ARA because its destructive to wildlife conservation and impacts on the great work carried out on the ground by committed hunting conservationists.

27/10/2017

Mike Sebastian

Mike Sebastian

Like I have said before, Graeme Pollock is a troll with too much time on his hands. He will keep the conversation going in circles. Just walk away.

26/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

In other words there is no Gupta gate either ? All conspiracies ? I expected your lack of response as most of your writings are ARA based and don't care a flying tomato about engaging anybody only about getting the truth out, you wont be the first or last to ban me for spoiling a good story with the truth . As to credibility its a peer reviewed published paper , you and any other ARA can try discredit or question it but as I have always maintained AG and NG are not peer reviewed scientific journals they are coffee table arm chair warrior misinformed opinion pieces hence their collapse and low credibility in academic circles .

26/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

Chris , here is the abstract from an academic study undertaken in Botswana on the so called benefits of photo tourism after the illegal ban of conservation hunting in Botswana , this is what Dereck Joubert would have had to face if he attended any of the consultative workshops and conventions organized by the government to discuss the closure of hunting , maybe now you well understand why he avoided public debates , he would be exposed by academics and scientific studies . . Abstract This paper examines the effects of the safari hunting ban of 2014 on rural livelihoods and wildlife conservation in Northern Botswana using the social exchange theory. The paper used both primary and secondary data sources. Data were analysed qualitatively. Results indicate that the ban led to a reduction of tourism benefits to local communities such as: income, employment opportunities, social services such as funeral insurance, scholarships and income required to make provision of housing for the needy and elderly. After the hunting ban, communities were forced to shifts from hunting to photographic tourism. Reduced tourism benefits have led to the development of negative attitudes by rural residents towards wildlife conservation and the increase in incidents of poaching in Northern Botswana. The implications of hunting ban suggest that policy shifts that affect wildlife conservation and rural livelihoods need to be informed by socio-economic and ecological research. This participatory and scientific approach to decision-making has the potential to contribute sustainability of livelihoods and wildlife conservation in Botswana.

26/10/2017

Simon Espley

Simon Espley

Hi Graeme. So here are my personal ground rules for further engagement: Stop with your constant accusations of conspiracies and your attempts to discredit and undermine. Right now your behaviour is as bad as the ARA's you seem to despise. As an aside, we read and considered this article months ago - and questioned the author, who is well known to us. Go well.

26/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

Here is the abstract from the academic study on the illegal ban of conservation hunting and the so called photo based tourism benefits Abstract This paper examines the effects of the safari hunting ban of 2014 on rural livelihoods and wildlife conservation in Northern Botswana using the social exchange theory. The paper used both primary and secondary data sources. Data were analysed qualitatively. Results indicate that the ban led to a reduction of tourism benefits to local communities such as: income, employment opportunities, social services such as funeral insurance, scholarships and income required to make provision of housing for the needy and elderly. After the hunting ban, communities were forced to shifts from hunting to photographic tourism. Reduced tourism benefits have led to the development of negative attitudes by rural residents towards wildlife conservation and the increase in incidents of poaching in Northern Botswana. The implications of hunting ban suggest that policy shifts that affect wildlife conservation and rural livelihoods need to be informed by socio-economic and ecological research. This participatory and scientific approach to decision-making has the potential to contribute sustainability of livelihoods and wildlife conservation in Botswana.

26/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

SIMON here is the abstract from the link provided exposing the illegal ban and its so called photo tourism benefits Abstract This paper examines the effects of the safari hunting ban of 2014 on rural livelihoods and wildlife conservation in Northern Botswana using the social exchange theory. The paper used both primary and secondary data sources. Data were analysed qualitatively. Results indicate that the ban led to a reduction of tourism benefits to local communities such as: income, employment opportunities, social services such as funeral insurance, scholarships and income required to make provision of housing for the needy and elderly. After the hunting ban, communities were forced to shifts from hunting to photographic tourism. Reduced tourism benefits have led to the development of negative attitudes by rural residents towards wildlife conservation and the increase in incidents of poaching in Northern Botswana. The implications of hunting ban suggest that policy shifts that affect wildlife conservation and rural livelihoods need to be informed by socio-economic and ecological research. This participatory and scientific approach to decision-making has the potential to contribute sustainability of livelihoods and wildlife conservation in Botswana.

26/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

Here is the abstract from the academic study exposing the illegal ban on conservation hunting and the so called benefits of photo based tourism in Botswana . Abstract This paper examines the effects of the safari hunting ban of 2014 on rural livelihoods and wildlife conservation in Northern Botswana using the social exchange theory. The paper used both primary and secondary data sources. Data were analysed qualitatively. Results indicate that the ban led to a reduction of tourism benefits to local communities such as: income, employment opportunities, social services such as funeral insurance, scholarships and income required to make provision of housing for the needy and elderly. After the hunting ban, communities were forced to shifts from hunting to photographic tourism. Reduced tourism benefits have led to the development of negative attitudes by rural residents towards wildlife conservation and the increase in incidents of poaching in Northern Botswana. The implications of hunting ban suggest that policy shifts that affect wildlife conservation and rural livelihoods need to be informed by socio-economic and ecological research. This participatory and scientific approach to decision-making has the potential to contribute sustainability of livelihoods and wildlife conservation in Botswana.

26/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

Simon please read the following link which is a peer reviewed scientific and academic paper exposing the so called benefits of photo tourism and the illegal ban of conservation hunting in Botswana , I would appreciate you revealing what you learnt about this illegal ban as you have clearly traveled and been exposed to people in Botswana , its frightening to know how you and others remain complicity silent on the capture of the tourism industry in Botswana , how do you see this as any different to what is happening with the Gupta's influence offer Zima ? : silence is as bad as support . http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03736245.2017.1299639?journalCode=rsag20

26/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

Mike here is a link by academics and the detrimental affects of the illegal ban on conservation hunting , please also look up other published papers on the link that will provide information on the so called benefits of photo based tourism and the livelihoods of local people , once you and other misinformed people grasp the reality the increase in poaching and the declines in wildlife throughout Africa will start to make sense , it will expose the lies perpetuated by the likes of Dereck Joubert and Ian Michler , you and others will then see how you have been robbed of your well intended donations to anti hunting NGO's . http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03736245.2017.1299639?journalCode=rsag20

26/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

I https://m.facebook.com/SundayStandardBW/posts/1289723394487345

20/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

Please read link to gain background on the truth behind issues in Botswana https://m.facebook.com/SundayStandardBW/posts/1289723394487345

20/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

In the absence of a reply to my request to tell the truth behind the illegal closure of hunting in Botswana and the state of capture of the tourism industry and the Jouberts role please see link from local newspaper. https://m.facebook.com/SundayStandardBW/posts/1289723394487345

20/10/2017

Simon Espley

Simon Espley

Of course seasonal water is attracting elephants - this is hardly news? But this has nothing to do with why boreholes are required during the dry season. This is covered in detail in my article.

20/10/2017

Simon Espley

Simon Espley

Evening Graeme, thanks. Hopefully whatever happens after May 2018 will be on benefit to Botswana and her people.

19/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

As to your concluding remark that to continue flogging a dead horse is pointless , it not Simon , hunting was closed against the will of the people of Botswana and the wildlife sector , you can't just accept this even if you oppose hunting , are you aware the closure was by way of a statutory instrument that only has a 12 month life span , to continue the ban only an act of parliament could do so and should have happened in 2015, to be legal , the ban is currently illegal and is politicaly enforced against the will of the people. This will change in May 2018 when a new President takes over. The current situation will change as those close to the existing President are not ensconced with the new President and a whole new dynamic will emerge , game farming will return , hunting in some form or another will return based on democratic principles and scientific guidance

19/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

Simon , there is no short answer to your questions so bear with me , 1.No I did not imply hunting creates more employment opportunities, it does create more jobs per bed but the converse of this is a smaller ecological damage footprint because of less staff and less infrastructure but more money per bed . Compare apples with apples . 2. Since 1997 all the marginal areas invited all the major photo operators to visit the concessionaires and develop a lodge , in my area I hosted WS , KD, DD, Kwando and numerous smaller operators offering them free sub leases to develop destinations. All said they were not viable as densities of wildlife were to low to sustain a profitable operation. It takes approx. P2 million per annum to run a marginal area concession with basic camps. The lease fee excluding resource royalties are approx. P650 000.00 per annum . I am open to proposals and also have a local investor for the right project. 3.To answer this truthfully I put myself at liable , but will answer. I had a Concession in Niassa D2 . The corruption and underhanded handling of the area made me withdraw in 2005 after 3years, for 3 years we did not harvest any elephant or lion as we were developing the areas wildlife , much to the anger of client we would not hunt under size or age elephant or lion , we had a long term plan , we were punished for this by the authorities and were put under pressure. Each concession runs extensive anti poaching units but you could not arrest for poaching only as illegal trespassing , poaching or illegal hunting by government officials was rampant and not controllable , the concession holders have no control over populations in Niassa., however the population of Lion and Elephant originally increased from 2000 under the hunters management and is well documented . From 2008 the decline set in as per the above reasons. In Tanzania , I have hunted in the east west and central areas . Are you aware of the corruption in concession allocations , in the time numbers declined there was a change in concession holders , companies that had long term management plans and were strict with quotas were kicked out and replaced by Muslim connected businesses men .When accompanying clients in 2009 in the western areas we came across burnt area with bush islands and on these we saw carcasses of elephant herds , and logging camps close by , the locals told us out side of the hunting season , trucks linked to Muslim owners came in and set up camp close to indigenous Forrest stands (teak etc.) the loggers would the poach for food and kill all elephants for ivory , the trucks would then remove the timber and ivoryby the truck load. The conservation minded hunting companies lost their areas to connected local businessman with no conservation objectives. You can't call them hunting companies . This is political interference. However you need to visit these areas to see that the situation is vastly exaggerated , there is loads of wildlife , but around each area there is human sprawl that is eroding the buffer areas. 4. We owned farms adjoining the old hunting areas and I could not bring myself to shoot the elephant damaging our property but my resident staff shot habitual problem animals , these deaths did not generate any benefits for the species , lion buffalo and elephant are everywhere because the hunting areas don't have permanent water and are shot all over the place.

19/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

Well said , the elephants have followed the rains and are every where even in the semi desert areas of Ghanzi and the Hannahai Valley , there is water everywhere in abundance just asks farmers and villagers .

19/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

Hi Chris in the spirit of engagement as suggested by Simon I will respond without sentiment . :-) Dereck Joubert never once attended a country wide consultative convention organized by the Botswana government to discuss the closure of hunting . If he did he would have to engage with researchers and academic institutions that would expose his lies and misinformation , self explanatorydont you think . . You say he would not profit , let me give quick history prior to the Jouberts taking up the marketing strategy of being anti hunting they were small bit players in the tourism landscape of Botswana , they saw this as a major marketing platform , even though in and around 2000 they were involved with the only hunting company to have been prosecuted by DWNP and expelled from the hunters assoc. Do you see the irony ? One of their major marketing strategies has been to play on the false information that since taking over Linyanti area which they say was devastated by hunters the game has returned under their presence , deliberately failing to say the Linyanti never had water so the game moved away but since the river has returned so has the game . As to the price of beef , this time last year weaner beef was R22.00 a kilogram , this month it peaked at R39.00 a kilogram , in June it was R30.00 a kg. Normally I would say something like "you sure do make educated comments " but in keeping with Simons suggestion I will just refer you to farmers weekly magazine that print the weekly agricultural indicators :-) .

19/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

Hi Simon, yes I am certain we have a common goal and objective , our methodologies differ based on our influences. You have asked some question in the other comment that will require lengthy reply, on the CB link I was not speaking on his behalf but commenting on a discussion we have had in the past , as you know CB has strong convictions but is open to debate even if he disagrees with you. Our stance on the rhino horn ban being a strong example. the American Indians have a saying that the left wing and the right wing are the wings of the same bird . I further add that unless the 2 wings beat in rhythm the bird can never take flight and achieve its destination. This is so true of conservation. However I think that you have misjudged me , I am 100% in favor of best land use which is required to fund conservation, habitat and biodiversity. Conservation of species is a far less important conservation objective. So if photo based or non consumptive utilization (misnomer) is the best land use then I am 200% in support. Would you not say That's where we differ ?. I and we are not single minded about land use , the minutes of the BWMA records that its members (hunters and concessionaires) agreed that photo based tourism would outperform hunting as single use in the Okavango Delta and we agreed not to contest land use in those WMA's. The same cannot be said about marginal areas , but radicals are not prepared to opt for the best land use , so the argument we are single minded is again incorrect.

19/10/2017

Simon Espley

Simon Espley

You do know that there is more to Botswana than the Okavango River? Also that the flood water you mention does not effect the area covered by the article. Also that seasonal ground water is covered by the article, and dries up very quickly. Your comments just don't address the geographical area in question, or the issues at hand.

19/10/2017

1desburman2

1desburman2

Simon ----- we have 15 boreholes running off the Okavango river producing over 15 000 lt per hour IN GOBABAIS and you have the same in BOTSWANA ---- CHECK THE FACTS

18/10/2017

Simon Espley

Simon Espley

Hi Graeme. I have a few questions based on your notes above. Could you keep your reply specific to my questions? 1. "subsequent lack of job creation" - you are suggesting that hunting operators employed more people than tourism does currently. Do you have stats to back that claim up - would make a great blog post. 2. "These marginal areas did not and still do not have any photo tourism potential or opportuinities" - I have agreed to invest into a hybrid tourism / philanthropy proposal that plans to include boreholes, community empowerment and tourism lodges. Will you join us? 3. " just like in Kenya when hunting closed the country lost over 80% of its `wildlife" - how would you explain that both Tanzania and Mozambique have lost similar wildlife populations (more in Moz case) - and yet they have maintained their hunting activities? Put another way, why did hunting fail to protect Tan/Moz wildlife when you suggest that it would have protected Kenyan wildlife? Perhaps the primary reasons for wildlife loss across Africa are habitat loss, human-wildlife conflict and poaching, and hunting is as powerless to prevent these forces as other land use practises? I discussed this situation with a PH in Niassa, which has seen complete collapse of elephant numbers despite hunters operating / controlling almost the entire area - he says that hunting is powerless in this regard. My point being that perhaps your straight line logic suits your passion for hunting but does not stand up to scrutiny? 4. "Retaliation follows and more elephant Buffalo Lion Wild dogs hyena are killed as problem animals than probably were hunted under the scientific hunting quota system." - agree totally. Perhaps you could channel your experience into finding an alternative solution for this area, other than hunting? Pointless to continue flogging a dead horse and continue going on and on about how unfair and unwise the Bots government decision is/was. Join us with your capital and experience in finding an alternative solution? Cheers,

18/10/2017

Mike Sebastian

Mike Sebastian

Looks like you misinterpreted the intention of my words? Or maybe you only read my first sentence? Or maybe you mean to reply to Graeme Pollock the hunter. Either way, we are probably on the same side..

18/10/2017

Simon Espley

Simon Espley

Interesting feedback, thanks. Perhaps this gathering of elephants in some areas speaks to the broader message in my article - that elephants are being forced to gather where they can find water and feed - to the detriment of local ecosystems and wildlife.

18/10/2017

Simon Espley

Simon Espley

O wow, this is such a naive comment, so geographically ignorant and just so not helpful or constructive. Appreciate the engagement, but please try to apply yourself to facts. Thanks

18/10/2017

Lee Walden

Lee Walden

We were in Zimbabwe in 2000 and spent some time at a camp called coincidentally "Elephant Sands" on the fringe of Hwange park. The pumps were running in Hwange then but even so an elephant felt the need to avail itself of the camp staff's water supply. He was persuaded to leave before too much damage was done to the infrastructure and none to the elephant. About a year or so later we were at a camp just outside Kruger park and the head ranger there had in the past been a ranger in Hwange back when they would do 2 week patrols on horseback. He admitted that then it had been determined that the carrying capacity of Hwange was something like 18,000 elephants and the numbers were controlled by culling. He said he wasn't proud of it but he had culled over 1,000 elephants. He said that since that time there had been no efforts made to control the population and currently (as of 2001) there were something like 60,000 elephants leading to great habitat destruction and general deterioration of the health of the elephants. Unfortunately many swords have 2 edges.

17/10/2017

ANIMALLOVER

ANIMALLOVER

Have you ever heard Dame Daphne Sheldrick talking about elephants? I guess no. She says elephants are very similar to "human" beings. They feel grief when other elephants die, they feel sadness and they feel joy. So how can you (as a "human" being) kill elephants when you know they will grieve about their loved ones killed by a poacher or a trophy hunter? "The evil starts where there is no empathy."

17/10/2017

1desburman2

1desburman2

Botswana is FLOODED with water, massive rain this year so this looks like a scam to find money - check the local rainfall in that area. That area also has huge underground water - all running from the Kavango - the farmers in Gobabis have boreholes pulling 6000 lt / min ex the kavango river

17/10/2017

Jennifer Wathen

Jennifer Wathen

The real problem is throughout all the problems on Earth is the ones making the decisions will not be here when our children have children so they don't care they live in the now they don't care about the van and they don't care about the future and until people wake up we're going to see our animals and species in humans keep dropping off because our government and everyone else involved committees council's treasurer's all of them keep things and by the way news reporters magazines and all that don't always tell the truth either they have a black and white that they have to go by as well so to know the truth you have to see the truth you have to be there to see it and know it wake up start doing something about it don't keep reporting to the internet the internet doesn't care either get up and make a difference

17/10/2017

Simon Espley

Simon Espley

G'day Graeme. Colin and I go a long way back but I would not pretend to speak for him. We started our respective businesses at about the same time, he lives down the road, and we have shared many moments during debates such as these - sometimes sharing speaking engagements. Suffice to say that the Wilderness Safaris situation is indeed complex - even more so in Namibia. They have to make politically-aligned decisions in order to protect the areas they operate in. IMHO they are a fine business, leading the way in this space, and gradually taking away from trophy hunting territories. You seem though to allow yourself and your arguments the flexibility so necessary in this industry, and yet hammer others who do the same - slamming them as being ignorant or somehow misleading. Same strategy as the ARAs. Again, perhaps you should approach these matters in a less adversarial manner? You and I probably agree on many matters, and should respectfully disagree on others. Either way, keep the passion, perhaps we will meet one day. I am often in Bots and would happily grab a coffee with you.

17/10/2017

Simon Espley

Simon Espley

Thanks Graeme, makes sense.

17/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

Mike the Policy of botswana was not to allocate more than one concession per operator , why are you not questioning how certain operators have more than one ???? ,

17/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

Mike Sebastian ,you can also aquire proceedings for the Tourism Pitso held in Gaborone from the Ministry where the tourism industry opposed the ban , you can contact the The University of Botswana and KCS who can confirm the above .

17/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

good reply Simon , the natural migratory route for elephant in KNP was originaly west -east , yet the fence runs north south cutting off natural migratory routes , most NPPA who include borehole water provision , rotate the boreholes to make the wildlife move , to ensure habitat degradation is minimized .

17/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

Mike Sebastian you a funny guy - Colin Bell is a personal friend of mine and does not oppose hunting outright ,we have discussd this often ,he is strongly against hunting where photo based tourism is the better option ( in his opinion ) , he has strong reservations and i respect his opinion but dont always agree , however Colin was not with Wilderness when the ban was enforced , I wont go into the details but WS history with the hunting industry is very complex . So you are the one I am afraid who is misleading readers , WS is on record at workshops and meetings who opposed the ban and did not support the ban , you can ask DWNP for minutes of meetings.

17/10/2017

Mike Sebastian

Mike Sebastian

Huh? The largest tourism lodge group by far in Botswana (Wilderness Safaris) was very much for the removal of hunting - their founder Colin Bell frequently clashed with the hunting fraternity on matters of ethics and the truth behind the numbers. On that fact alone your dramatic and sweeping claim is proven to be just hot air.

17/10/2017

Mike Sebastian

Mike Sebastian

Thank goodness we have hunters to kill the wandering lions and elephants and mount the heads on a wall. That's way better for conservation than the pesky photographic tourists who pay to just see the animals, and then like to discuss the issues at hand. A head on the wall is just so much better than a live animal. And how dare these ignorant tourists have an opinion! You know the world is in a bad place when ordinary people get to contribute to conservation chatter, along with all-knowing hunters. You must long for the good old days before social media, when hunters sat in a circle and patted each other on the back, assuring each other that killing is fun and the stuff of conservation heroes.

17/10/2017

Simon Espley

Simon Espley

Good question Chris. I have a layman's understanding of these things, so my thoughts are probably merely input to an interesting discussion. Kruger has an amazing team with a great track record - and they seem to have acknowledged past mistakes by removing those boreholes. Perhaps Kruger being fenced (although not entirely) is a factor that differentiates it from the area covered in my story above? The theory behind putting boreholes into this vast area is to get elephants utilising a larger area than they are currently doing. Because historical access to water and seasonal food has been cut off in many areas the elephants are gathering in larger numbers and staying for too long in areas such as Chobe River and at the lodge featured in my story. We have asked a few scientists to write for us about this aspect of wild area management, and hope to publish something about this when they do.

17/10/2017

Chris Voets

Chris Voets

What an educated and intelligent suggestion, homanahomana who won't give his real name.... (where's the upturned eyes button?)

17/10/2017

Chris Voets

Chris Voets

What are your thoughts on Kruger NP closing two-thirds of their boreholes? As a result, vegetation in those areas is being equally utilised to other regions, rather than being continually under pressure by year-round utilisation of the boreholes.

17/10/2017

Chris Voets

Chris Voets

Graeme, very interesting that "the entire tourism industry" and hunters voted against the hunting ban, but Dereck (as the only one who WOULDN'T profit from either solution) voted FOR it ..... And by the way, he owns tourism lodges in Bots too, so I guess it's not the "entire tourism industry"?? Talking of GuptaGate, they're also in it for the money, Graeme, did ypu notice? As for you turning to beef farming, please don't come crying when the value of beef keeps falling as a result of the world turning towards a non-meat based diet. And before you jump to the obvious knee-jerk reaction - no, I'm neither a vegetarian (yet) nor a vegan ... in fact I love a good steak!

17/10/2017

Simon Espley

Simon Espley

Add value Graeme, and perhaps you will build an audience. Sniping away and making fake accusations is just not going to achieve anything. And it's just not dignified.

17/10/2017

Peter Apps

Peter Apps

I was aware of that Graham.

17/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

simon you clearly spoke to enough people to know exactly why hunting was banned ,you know evrybody in Botswana opposed it save for one personal friend of the powers that be , yet you write as if the ban was welcomed , why do you never report the truth of the ban and then defend it , the newspapers covered the truth extensively yet Nat Geo and AG consistently refuse to tell the truth , go speak to any local community / village / farmers assoc / newspaper they willgive you the truth , we cant because we will deported and be thought to be biased , which is why you guys continue 4 years later to hide the truth from your readership. This is the layer , just like Gupta gate that protects the truth from getting out there .

17/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

yes Simon as is the Transnet , eskom , Trillion , SABC, KPMG situation in SA the many layers go back to one layer which is never addressed .

17/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

Dear Peter this was actualy an option presented to the major operators at a meeting and their representative informed BTO ( government ) that it was not financialy viable or sustainable for them to take over the management they further stated that they are not land managers but tourism operators . They reiterated their opposisition to closing hunting and recognized the role of the hunting companies in managing and developing the marginal buffer zones . Only Dereck Joubert motivated for the ban using misinformation to mislead government . The fact that the entire tourism industry including hotels , lodges , airlines , travel agents, charter companies , researchers , conservation societies ,The Univeristy of Botswana opposed the ban yet it still went ahead on the motivation one person should alert any reasonable person irrespective of their view on hunting - think Gupta gate .

17/10/2017

Graeme Pollock

Graeme Pollock

Simon Simon Simon , please look back at your old articles where we have engaged you as well as the misleading article's by Mitchler and Joubert . We have even published an open invitation as far back as 2013 in major newspapers. My door and Debbie Peaks is always open as are our plethora of scientific papers on hunting and research , our invitation is open to provide peer reviewed studies that show hunting is detrimental to any species, we will then lead the conservation effort to limit or ban hunting as we did with the Spotted hyena and sandgrouse season.

17/10/2017