Other videos

to watch

Comments

what people think about it

John Davison

John Davison

What tourist facilities does Somkhanda have at present eg overnight accommodation and is it a self drive park with 4x4 vehicle or can a sedan vehicle get around? Maybe there is a web link where this info is set out?

15/10/2017

Mr Domestos

Mr Domestos

Ook, die Vlaglied wat ons afgeteken het... Nooit hoef jou kinders wat trou is te vra: Wat beteken jou vlag dan Suid-Afrika? Ons weet hy's die seël van ons vryheid en reg vir naaste en vreemde, vir oorman en kneg; die pand van ons erf'nis, geslag op geslag, om te hou vir ons kinders se kinders wat wag; ons nasie se grondbrief van eiendomsland, uitgegee op gesag van die Hoogste se hand. Oor ons hoof sal ons hys, in ons hart sal ons dra, die vlag van ons eie Suid-Afrika

27/10/2017

Mr Domestos

Mr Domestos

Baie dankie vir jou antwoord Johnny. Ek het geen probleem hoegenaamd met sendingwerk as sulks nie en haal my hoed af vir diegene, soos jy, wat dit wel doen - maar, in SA waar die nood hoog is. My probleem is dat geloof besig is om te ontspoor en in dieselfde lig is as die BBC, CNN DW ens waar die swart bevolking opgehemel word en bevoordeel word ten koste van die wat die rerig nodig het. So anti-Moslem soos wat ek is, verstaan ek hul strategie van mense werf in eie geledere - dit is uiters suksesvol en dan stuur hul die res in na ander gemeenskappe. Ek kan moontlik verkeerd wees, maar ek kan nie aan een Afrika land dink waar ons sendelinge so suksesvol was dat dit omgekeerd 'n positiewe invloed op SA gehad het nie - polities, media of selfs die kerk. Hoe gemaak met die kerke in SA? Ek weet nie. Wat ek wel glo is dat hul rol in ons moderne gemeenskap heeltemal verwater het en dat daar weinig oor is wat wel hul rol en funksie na behore verrig. Ons het nie 'n "gesig" in die kerk soos die pous, patriarge soos Kirill of selfs Ilia wat hul teen sekere issues uitspreek nie en internasionaal tog 'n groot mate van respek afdwing nie - nie dat ek dink hul is almal eerlik of opreg nie, inteendeel. Tog kry hul dinge gedoen en staatshoofde luister na hul. Die Tutu's van die land is verteenwoordigend van 'n klein groepie en bied vir die res bloot vermaak aan en alhoewel polities aanvaarbaar, verrig eintlik niks vir die Afrikaner. Maar ek dink ons almal aanvaar maar gelate dat die dominee, priester of prediker is maar net mens, siestog, hul kan nie orals uitkom nie. Hoeveel van hul gebruik sosiale media om die Woord te verkondig? As gemeentes hul stemme kan dikmaak teen die sinode, ring of watookal hul belange hanteer kan dit 'n verskil maak. Weereens het die Afrikaners 'n sterk "gesig" ook nodig wat kan praat namens die Afrikaner. Petri, Le Pen, Wilders et al kry dit in 'n mate reg, waarom kan ons nie? Hoeveel van ons kinders ken die woorde van die Vlaglied wat ons so gelate laat gaan het nie? Ons het nie dik genoeg stemme om iets daadwerkliks te doen nie en is ons eie grootste vyand. Min Afrikaners het 'n Damaskus oomblik en het nodig om aangespoor te word en gelei te word na iets beters as 'n oormaat brandewyn en rugby.

27/10/2017

Karel Combrinck

Karel Combrinck

Skitterende illustrasie Praag. Ons kan dit sommer die simbool maak van ons vryheidstryd. En wanneer ons die dag vry is, kan ons dieselfde simbool gebruik sonder die flentertjie in in die middel.

27/10/2017

Johnnycongo

Johnnycongo

Dankie vir jou geldige benadering, Mr Domestos. Net noudiedag toe jaag 'n snr. Ouderling in Silverton my weg want ek "mors my tyd en sy (die kerk se) geld". Gelukkig, soos politisie, staatsamptenare, teologie en akademisie is daar riglyne en norme waarmee 'n beroepskeuse hanteer word. Sendingwerk (alle uitreik en welsyn wat buite die kerk se deure gebeur, of dit in die straat, by my buurman af of in die Kongo is) moet proporsioneel en gelyktydig in "Jersualem" (tuis gemeente/ huis-sel), Judea (buurstreke), Samaria (oor kultuurgrense heen) en tot aan die uiterstes van die aarde geskied. Markus 16:15 spel dit uit ("all creation/ creatures"). Jy is reg, meen ek, oor Afrika. Daar word te veel gedoop en gratis Bybels uitgedeel in Afrika (in areas waar dit maklik is en die mense vriendeliker is) sonder die Matteus 28:20 gedeelte, hoewel Volk en Kerk in SA, - soos jy aandui, - self die "bal" iewers heeltemal laat val het, lyk dit vir my ook, ja. Ek het eendag tot my vrou se ontsteltenis in 'n teekamer opgestaan en hard gevra wie is vir uitreikwerk in die Kongo geroep? Niemand het positief reageer nie, inteendeel! Roeping is dus 'n persoonlike Groot Opdrag saak soos afgebid, soos in diepe oortuiging besluit en verbind, of oor jou geprofiteer, meen ek. Daar is dus minstens nog 2, 9999999 miljoen blanke Afrikaners wat hulle self kan verootmoedig en in genade bekeer, en in en om SA se kerke en mense kan werk. (Binne die RSA, tans, werk ek met en vir blankes, want hoe doen mens sending in Samaria en die uiterstes van die aarde as Volk en Kerk, met soveel Goddelike moeite in SA gevestig, gevrek geraak het? "The Frozen Chosen" met moeilikheid volgens Openbaring 22:11-15). Verder is ek dit ook met jou eens, Mr. Domestos, om in die huidige moderne eeu as een man of 'n klein spannetjie in die Kongo te probeer werk, na 700 jaar se verval en slawerny daar terwyl almal wegkyk (sien, hoor en praat geen kwaad, - maar deur ons versuim doen ons kwaad want die Romeine 14:17 Koninkryk kom nie op die aarde deur ons, die 1 Kor 3:9-15 medewerkers nie!) Ja, Mr Domestos, die kerke het blote ekonomiese, pensioengewende modelle en klubs van geestelike vergryp en vals vertroosting geword. Wat verwag ons as die Rooms-Protestante evangelie vals is en die konsistorie die "Christen" kerkbanke met die sonaanbiddende Losie se gestoeltes en leringe verbind? Met dank en groete aan jou, Mr Domestos.

27/10/2017

Andy van Vuuren

Andy van Vuuren

More Coen, Goed om weer iets uit jou pen te lees. Dankie vir die kommentaar. uitstekend gestel en ek steun jou heelhatig. Mooiloop en groete tuis.

27/10/2017

Mr Domestos

Mr Domestos

Môre Johnny, ek wil so half ‘n klippie in die bos gooi met die kerk. Daar is basies 3 dinge wat ‘n nasie bymerkaarhou – kultuur, die staat en geloof (of ‘n kombinasie van dit). Christenskap is besig om dood te loop onder ons eie mense, en die aantal mense wat steeds gelowig is maar nie meer aan ‘n kerk wil behoort nie vermeerder ook daagliks. Die kerk het geen stem meer in skole, universiteite, besighede, media of die staat nie, en swyg soos die graf elke keer wanneer die taal en kerk se tjank afgetrap word. Waar is die kerk se stem as dorpe, strate of geboue se name verander word na iets niksseggends? Waar is die sendinggemeenskap as dit gebeur? Die kerk word net 'n gerieflike venue vir begrafnisse en troues. Maar, steeds word daar soveel tyd, geld en energie bestee om in Afrika en elders sendingwerk te doen, maar tuis loop geloof dood. Moet ons nie eerder die effort insit onder ons eie dak alvorens ons die buurman se huis gaan regmaak nie? Die aantal huisbesoeke wat ek in dertig jaar ontvang het kan ek op een hand tel, en sonder uitsondering was dit om vir geld te bedel. Kerke loop leeg, die wat oor is versplinter maar ons karring voort om die Afrika bevolking te probeer “red”? Sendelinge draf die kontinente deur om hul ding te doen en groot bedrae geld word volgens my net verkwis waar dit eerder onder ons eie mense aangewend kan word. Is dit nie dalk tyd om hier te begin waar daar ‘n werklike behoefte is nie?

27/10/2017

coendemilander

coendemilander

Karel Combrinck, dankie dat jy my versugting so pragtig verwoord. Ons strompel nou al vir langer as 2 dekades voort, van bakboord na stuurboord en het nog nie 'n snars nader aan vryheid beweeg nie. Ons staan daagliks in die spervuur van moord op ons mense, diefstal en vernietiging van ons eens trotse skole, universiteite en sake-ondernemings. Die infrastruktuur van ons land is besig om tot niet te gaan, terwyl daar daagliks nuwe planne beraam en wette opgestel word om die regime groter beheer oor ons daaglikse doen en late te gee. Nersa wil mense wat hul eie elektrisiteit voorsien belas, omdat hulle nie meer die nasionale kragverskaffer ondersteun nie. Geld word links en regs uitgedeel net om korrupte staats-instellings dieper in die moeras te laat wegsink. Wat my aanbetref is dit tot hiertoe en nie verder nie. Kom ons vat hande. Eerstens ons wat glo dat daar 'n God is wat die lotgevalle van volkere en nasies bestier. Laat ons ophou om op mekaar te skreeu en die een die ander verguis. Laat ons eerder hande vat met die wat nie aan 'n God glo nie, ook die agnostici, want ons elkeen se kundigheid en stuiwer is nodig om die armebeurs weer te laat bult, blom en vrug dra tot eer van God en die voortbestaan van ons kinders en kleinkinders in ons geliefde land, Suid-Afrika. Eendracht maakt macht!

26/10/2017

Skisofreen

Skisofreen

Interessante gedagtes rondom vryheid en die betekenis daarvan : http://www.zerohedge.com/news/2017-10-25/what-freedom-and-successful-relationships-have-common

26/10/2017

Ou Transvaal

Ou Transvaal

Eerste stap bekering !!!

26/10/2017

Ou Transvaal

Ou Transvaal

Ons vryheid is op hande maar ons moet nog baie meer daarvoor ywer want ons haters gaan nie net opgee nie

26/10/2017

Johnnycongo

Johnnycongo

Heil Karel. Diep dinge! Dankie. Soewereine Afrikaner selfbeskikking, - soos vir versugtende ou Israel destyds onder slawejukke in Egipte, - kom egter teen 'n prys, eenparige medewerking en harde werk wat nou vir jare skynbaar in kortsitigheid, lamlendigheid en gebrek aan Godvresende rentmeesterskap ernstig versuim is. Ons Moses(se) het ons herhaaldelik in kompromie en met voete van klei gefaal. Die burgers was en is tevrede om op die kantlyne, in die paweljoene, in die leunstoele voor die TV en in die kerkbanke op besmette aarvoeding en sagte kossies, of in die Losiegestoeltes se Albert Pike Plan te talm. Now I ASK you sir, - BAV, boef en flop, - hoe kom ons by die soet idealisme van die flou-flikkerende Volksvlam, die droom van 'n Volkstaat en die plaas-sonder- baas (en sonder Malema) uit?

26/10/2017

Charles

Charles

Pragtig.

26/10/2017

Patrick Brakspear

Patrick Brakspear

Hi Christina I know I am a tad late...but I thought I would mention a book I have written, 101 things to know when you go ON SAFARI IN AFRICA, now available on the Kindle and iTunes. More of a travel companion than a guidebook - take a look at http://www.passionforafrica.com.au/ Patrick

19/07/2013

Cristina Garcia Brindley

Cristina Garcia Brindley

Nice one! Thanks!

02/07/2013

Cristina Garcia Brindley

Cristina Garcia Brindley

Hi Lori! I will definitely check that one out for when we go to East Africa. Thanks for the recommendation! Our list here is specific for Southern Africa.

02/07/2013

Cristina Garcia Brindley

Cristina Garcia Brindley

You are welcome! I love the behavior guide.

02/07/2013

Cristina Garcia Brindley

Cristina Garcia Brindley

Nice! Must check that out!

02/07/2013

Andrea C. Schäfer

Andrea C. Schäfer

The Estes Behaviour Guide is newly published (20th anniversary edition)!

28/06/2013

Andrea C. Schäfer

Andrea C. Schäfer

I always take the "Smithers'" (Mammals of Southern Africa) with me! O.k., Scatalog and Behaviour guide I have to buy soon... Thank's! ;-)

28/06/2013

Kim Phillips

Kim Phillips

"Ranger in your Backpack" for newbies!

28/06/2013

Lori Robinson

Lori Robinson

I would add the newly released bird and mammal books specifically for the Mara by the Kennedys. You can see the review here: http://africainside.org/2012/11/30/african-safari-books/ Thanks. Lori Robinson from AfricaInside.org

26/06/2013

exasperated

exasperated

So this guy still thinks that the EU is a fair and just organization. He has in fact stuck his head into the lion's mouth and could not have gone to a more dangerous place under the circumstances.

31/10/2017

Anton Schutte

Anton Schutte

the never ending "I demand" attitude of the bonobo...the sooner homo sapiens acknowledges this, the sooner the collapse can be allowed to happen, and the sooner the majority will devolve to sticks and stones..as they deserve..

20/09/2016

Johan

Johan

The dark hand of George Soros et al is evident in all these insane criminal riots which have nothing to do with education. Nobody cares a dam about the truth. Shame!!!

20/09/2016

RK

RK

"Mainstream media has pandered to the black rioters, showing sympathy for their outrageous demands." And that is the case in every single White homeland today, save for Eastern Europe. Mr Roodt has stated in the past that it was Television, the SABC, that really had the most grievous effect upon the Whites of SA. I would add in movies, churches, and the most powerful group in the USA, for a certainty, if not UK and even in RSA at the time, always working, usually behind the scenes, but sometimes openly, of course their "cover" is they are helping humanity. When they are, in fact, serving their own kind, and yet seek to destroy the very attitudes and goals their group has had for as long as they have existed. I believe that if even the Boers were able to be talked out of their very own country that they FOUNDED and POPULATED. Then it is not surprising that all of the other White nations are following. Yet I do believe the Boers are NOT through, that they WILL take their homeland back and that Siener van Rensburg's prophecy will be fulfilled.

20/09/2016

Rooikop

Rooikop

The country held hostage by rioters.

20/09/2016

yossarian

yossarian

The correct way to combat transfer pricing is to lower one's corporate tax rate so that it is lower than the receiving zone.

27/10/2017

Vladimir

Vladimir

I no care bout tax problemo - jus snd me da rubles fo da nuklea reaktors now !

26/10/2017

Peter Rossfour

Peter Rossfour

"THE WORLD IS MADE UP FOR THE MOST PART OF FOOLS AND KNAVES." - To Mr Clifford, on his Humane Reason. Duke G V Buckingham (1628-87) English politician. "While a financial novice in a smart suit mouthed away in Parliament yesterday, I couldn’t help thinking how some multinationals will be licking their lips at the easy pickings now available in South Africa." Spot on on both points. Alec! As always. I salute you, I couldn't have said it better. "a financial novice in a smart suit mouthed away in Parliament" - Hell yes, but I think the "financial novice" part is giving Gigaba far too much credit, its being kind to the man, a euphemistic handle for IDIOT. It boggles the mind that the arch-idiot, the Laughing Hyena, good ole JZ, saw it fit to replace a man of Gordhan's stature, expertise, experience, wisdom, and International recognition, with a fool, a knave, in a fake Pilot's uniform. But then we all know why. The Treasury now belongs to the Zuma clan and the Gupta's. Their man is firmly at the helm; that its a fast sinking ship is of little concern, as long as they can get the remaining cargo safely off the ship. That the gullible Captain is going to go down with the ship, of even less importance to the Puppet Masters. "in a smart suit mouthed away in Parliament"- Well said, Alec. Thank the Lord he left his SAA Pilot's uniform at home. Smart suit, yes. He can afford it, we're paying for it. "mouthed away" - Precisely, a pre-programmed little automaton reciting what the programmer put in his miniature brain. It must have been Greek to Gigaba. But he had to look his best for the TV cameras. Mouthing away hot air about the mismanagement of the SOE's - but what has he done about it? Other than handing out rescue packages which will soon be gorged and the increasing losses piled on the taxpayer's shoulders, whilst the perpetrators live like Kings at the public's expense. " I couldn’t help thinking how some multinationals will be licking their lips at the easy pickings now available in South Africa." - Exactly! I sincerely doubt whether Gigaba, if challenged, and asked what is "transfer pricing", would be able to give a meaningful answer. He'd probably tell you, whilst scratching his SAA Captain's Cap, "Aisch! Its taking a price sticker from the one packet to put on another packet. Easy! You transfer the price. See?" Whilst unscrupulous (most of them are) multinationals siphon off billions of Rands of profits made at the expense of our struggling economy. Happily engaged, unchallenged, in serious transfer pricing whilst Gigaba, clueless, minds the store for his Masters. Truth is, when Zuma saw it fit to replace Gordhan with this Joker who knows absolutely zilch about Finance and international trading, South Africa lost a sterling Minister of Finance who was busily engaged in trying to salvage the wreck Zuma and his pals created. Unfortunately, Zuma hasn't replaced the outgoing Gordhan yet, the position is still vacant. What about Gigaba? Isn't he the Minister of Finance? NO! He's a proven Gupta lackey, a mere figurehead. A false front. We DON"T have a Minister of Finance competently looking after the Treasury and the other important tasks allotted to him. Instead we have an ignoramus carefully told what to say, what noises to make, what ineffective actions to take to make it APPEAR as if SA has a capable Minister of Finance (I'd love to be a fly on the wall if Gigaba, heaven forbid, is ever engaged in an impromptu debate with real, genuine Financiers) while the behind-the-scenes looting of the Treasury is silently taking place. Alec's closing line, "If you thought education was expensive, try ignorance." is so very apt. Gigaba's absolute ignorance, lack of genuine insight, and of course the fact that he's "captured", all spell bad news for our economy, the people, and the country. Thanks to the ZUPTOIDS we're about to be downgraded once again. The massive shortfall on the Medium Term Budget has to come from somewhere, but after Gigaba's pathetic speech methinks International investors and financiers are stampeding at the exits. Where our "esteemed" "Minister" of Finance is going to source the money from is anybody's guess. Maybe he could try, like a good magician, to pull a Bunny from his Captain's hat. The present state of our economy is fraught with serious, potentially disastrous pitfalls. Rampant inflation, lack of disposable income, wholesale job losses, falling company turnovers and profits, runaway poverty, outrageously increasing crime, severe lack of service delivery, a crumbling nation-wide infrastructure, ridiculous public sector wages, municipal bankruptcies, crippling drought, sickening farm murders, and money-guzzling SOE's run by corrupt, inefficient, unqualified Zuma snouters, and a nearly negative growth rate, to name but a few, all impact on the economy. These factors all have to be taken into consideration when preparing a budget, a task even the inimitable Gordhan will find extremely difficult at present. How the Zuptoids expect Gigaba, of all people, to even try to comprehend this, never mind do something constructive to remedy it, is a mystery. But then, they don't want him to do something about it, he's only there till they've successfully stolen the last cent out of the ailing economy's coffers. AND THE BAND PLAYS ON! AISCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

26/10/2017

Thomas Edison

Thomas Edison

An educated criminal is much more dangerous than an uneducated idiot, Education is no guarantee for ethical behavior - ask KPMG if you do not believe me.

26/10/2017