Other videos

to watch

Comments

what people think about it

Brit

Brit

The fire you mentioned in your report were tragically a person died has not been proven to be related to the recall faults on the Ford Kuga.

15/09/2017

latawa la bothata

latawa la bothata

you sucking up to the coach for game time.... pathetic.... come 5pm....we will be celebrating and others will be crying

06/11/2015

Moruti Phunyuka ba Mphethe

Moruti Phunyuka ba Mphethe

Please fans should behave after the game, no burning stadium, no fighting Coaches, just accept a defeat and go home.

06/11/2015

boss

boss

sure JB

06/11/2015

Foster no.1 soweto boy

Foster no.1 soweto boy

We want a win nothing more please

06/11/2015

Djento Lovanco

Djento Lovanco

Shabalala stop saying you will win for komphela plz win for us this time

06/11/2015

jb

jb

orlando pairates dont talk too much,they talk by action,ask african champs legue teams

06/11/2015

Twenty1century

Twenty1century

I think Kaizer Chiefs must compile interviews of great Captains & he must listen to what they say.A team like Chiefs doesn't need a captain who accept a defeat.We need a warrior who will rally his troops.

06/11/2015

Hlaks

Hlaks

Captaincy retracted Tshabalala from his renowned performance in the field of football!

06/11/2015

desmond

desmond

Iya neh!!!

06/11/2015

Jenny Carless

Jenny Carless

Thanks very much, Paul.

17/10/2017

paul mwendwa

paul mwendwa

Good information keep it up Jenny

10/10/2017

Jenny Carless

Jenny Carless

I'm really glad to know that you enjoyed the article, MavaMarie!

08/10/2017

MavaMarie Vandervennet

MavaMarie Vandervennet

An excellent article! A favorite objective of mine is learning new things and this article was a pure delight. Jenny’s written words made Ol Pejeta come to life in a thoughtful and beautiful way. Not only did Jenny describe the beauty of Ol Pejeta; she also captured the conservation efforts and activities that will help protect this amazing place.

08/10/2017

Jenny Carless

Jenny Carless

It is wonderful, Stephen--isn't it?

06/10/2017

Stephen Covolo-Hudson

Stephen Covolo-Hudson

Excellent overview of this amazing place. I was there in 2014 for 3 days while on a 3 week safari tour through Kenya.

06/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

ndimblokile, yhazi into eyenza umlungu azibone e irrelevant kungamhoyi andimhoyi ngamabom, imcaphukisa ukufa lonto, izolo ebekhalaza ngam kodwa andithethi nothetha naye, caba ufuna isupport kwezinye ze daki ezilapha nabo ke phofu bayambona ba ukrwada, ndimvulile ngo azibonakalisa ba uyinja ngoba xa nam ndimphendula ndimnika ithuba lokuventisha, ukungamhoyi yiyonanto imcaphukisa nyhani,

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

nyhani ? hayi ke ndoske nditye i gupta biscuits lol

31/10/2017

mrs qhubinja

mrs qhubinja

Andiqondi izakunceda

31/10/2017

mrs qhubinja

mrs qhubinja

Bona bayadika, they spent the whole day defendingBlack Monday but ke it's their right, ngenibayekile in peace. But lo Sin nton nton undime apha sana

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

yhoo gal ndizoya e rehab yabantu abagezayo so ndiyoncedwa ndibeyintombi entle engcwele uthando ethobekileyo lol

31/10/2017

mrs qhubinja

mrs qhubinja

LOL, wahlule wena

31/10/2017

Sinudeity

Sinudeity

Yeah, agree with that.

31/10/2017

ES

ES

I guess his case attract so much attention because of 1. he murdered both his parents 2. There is LOTS of money. There you have the distinguishing factors.

31/10/2017

Sinudeity

Sinudeity

"I am keeping to my lane" You just going to comment on european news sites?

31/10/2017

Sinudeity

Sinudeity

Bad example. Look how much media attention his case is drawing. Then compare 50 black people murdered every day, and they dont make the news.

31/10/2017

Kupe.

Kupe.

Henri van Brehda thinks white lives are cheap. He took 3 of them all by himself. Do you reckon he's a rapist too?

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

Uchan'ucwethe...mamnantsika, lol ungumamni kanene lol mna ndililawu uchwama.

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

there is also no evidence to suggest they approve or condone this or the so called farm murders, so its dubious really to suggest that they are pleased, cause as a government this is shows bad on them,

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

hayi i black on black violence kuma Africa is NEVER acceptable. wena Khande no Mangethe sanufuna ukusifakelisa izandla niyababona ontamolukhuni indlela abavuya ngayo xa sisilwa sodwa, umanyano ngamandla. thta is not to say masivumelane on everything, am saying masi differisha ngembeko.

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

So ke for effective communication reasons ONLY, those of you that I am not responding to, it so happen that I have no time to waste today, after yesterday, I am keeping to my lane,

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

LOL as i was saying gal, mna andikho responsible ba makube uxolo apha, abantamo basithukayo bethuka nenkokheli zethu bethuka nobuhlanga bethu andizobayeka nix, mna ndinika intlonipho umntu ondihloniphayo, lo ondixoxisa ngalento endiyenzelyo angandithukeli ba isikrom-krom endingaza ndasibona eliyfini yam simkhuthuzile, ngoba yilento ontamolukhuni abayenzayo leyo, bade bathi since anc came to power things are wrong, meaning things were better before we are were free, better for who? rha. so into abayifunayo kusicinizela, mna ndizocinezeleka nzima ngoba ndizolwa till I have no strength left to fight, but ndiyayiqonda lento uyithethayo and andixabani nawe. and ndivelana nawe ngoba I can only imagine ba istressful njani into yoba sibe sisilwe, mna andilwi nama afrika, even nalapho amapoints ethu esahlukana.

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

Gal for my part ndiyaxolisa kumzontsundu in advance ngeyam ipart yokuba ndlongo-ndlongo, but into endizoyicela kumzomntsundu ba bangajongi kum ndedwaor kuthi qha ba makubekho uxolo, siyathukwa apha nenkokhekeli zethu zicekelwa phantsi ngabantu abana 300yrs+ ye poor leadership, hayi yhoo mna andizobayeka basicwanye. Inye Gal qha into ezoyekisa ba siyeke urhwexulana ngamazwi, kuba kohlulwe umnotho basinike lentlonipho bacinga bayayi deserver kuthi, I am very sorry ukuba yi part enixukuza umoya, but ke nyamezelani, ngoba ndilungisa ilizwe lol

31/10/2017

Sugarfree

Sugarfree

Crime in this country is just so unbearable

31/10/2017

Sinudeity

Sinudeity

You are European, cannot vote in South African elections, so who cares?

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

Ontamolukhuni support one another in suggesting KZN should be nuked and then wonder why we will note vote for them.

31/10/2017

Mak-repeni

Mak-repeni

Black T-Shirt or not people get killed! Farmer or not, poor or rich, crime is the issue!

31/10/2017

mrs qhubinja

mrs qhubinja

No angivumi. You don't say that to your fellow Africans. Don't stoop down to the level of tribalists and racists

31/10/2017

Sinudeity

Sinudeity

No white person ever made you pull the trigger...

31/10/2017

mrs qhubinja

mrs qhubinja

Yo izophenduka inews 24. Andidikwe,

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

If I could vote this a million times I would.

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

Most importantly the government must hold them to account for their part in this violence, taxi owners who are implicated in violence should be made to lose their licenses, just like I would lose my business license if I participated in violence

31/10/2017

Seven Toned (one)

Seven Toned (one)

Imali bantu bakithi, imali, hayi suka man. Ibanga umona, inzondo, inhliziyo embi, sis!!! Vukani bakithi, vukani bakithi, mawubuye unembeza bantu bakithi, siwumndeni owodwa, umndeni onsundu. Lombhedo wemali, ubuthakathi, isenza sibulalane sodwa sikhonze yona sikhohlwe ngoBuntu

31/10/2017

Mrazana

Mrazana

KZN again.......SMH

31/10/2017

RobinX

RobinX

A truly distressing truth.

31/10/2017

Mfundini07

Mfundini07

You can't pray for yourself but you want to pray for my province..!

31/10/2017

Sehlolo

Sehlolo

Mass Boycott the taxi industry. teach them a lesson.

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

I was thinking same when I noticed a gang of selfrightous ntamolukhunis pretending to care about our issues, least not forget they provided fire arms to escalate black on black violence.

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

Interesting to note the speed within which ontamolukhuni have infested themselves apha ngathi icapital yabo cape of gang violence imperfect.

31/10/2017

NooNoo

NooNoo

Nice one Sin!!!!

31/10/2017

bacchus

bacchus

Fogoff

31/10/2017

Sinudeity

Sinudeity

Or a nuke.

31/10/2017

Sinudeity

Sinudeity

Exactly, black lives are cheap. Who cares? Definitely not the police or the government. Why? Because black lives are cheap.

31/10/2017

Sinudeity

Sinudeity

Are they not black?

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

This is the most unintelligent thing ever written by someone claiming to be a pan Africanist.

31/10/2017

Somaartakeone OhmeGod

Somaartakeone OhmeGod

Ontamolukhini nabo balapho bezenza ngathi they are concerned, funny that CT capital city yontamo has this violence andikabathuki ndibabone be activated and hyper kwezo articles.

31/10/2017

mgwanthi

mgwanthi

just like those who die of tik

31/10/2017

mgwanthi

mgwanthi

........or 5 murdered in stupid gang wars in Mitchells plain,Western Cape,

31/10/2017

mgwanthi

mgwanthi

this province needs our prayers

31/10/2017

Mangethe The Best

Mangethe The Best

What Mozambique province? Last time I checked those navy blue people from Limpopo and North West are the ones who belong to Mozambique with their smelling armpits. So shut up and sit down cockroach

31/10/2017

RSA.MommaCyndi

RSA.MommaCyndi

Not often you hear PAC say anything. Was the taxi owner one of their 6 members? Don't say we are seeing a resurgence of taxi wars! They caused untold havoc on families last time. Unfortunately, this will remain the popular choice of conflict resolution until our cops actually do their jobs

31/10/2017

NooNoo

NooNoo

What happens when we have a bunch of warlords running our country. Gangsterism at its best!!!

31/10/2017

RobinX

RobinX

What is it with the people of SA that we have devolved into such brutal animals that we cannot resolve our issues with discussion?

31/10/2017

Sinudeity

Sinudeity

Impi? You mean black people?

31/10/2017

Mfundini07

Mfundini07

Nx! Savages...!

31/10/2017

bacchus

bacchus

Pik Ribby BIzza and M Where are you This article invites your comment

31/10/2017