Other videos

to watch

Comments

what people think about it

Kalium_Chloraat

Kalium_Chloraat

An excellent article Ilana. Utilitarianism and Human capital theory, in both of these the human is but an animal whose value is solely in its production capability and the profit it can earn for its masters. Materialism at its finest. We have been dehumanized and turned into slaves by a system so metaphysically perfect that most people think they are free.

03/09/2017

From the one and only Aleman

From the one and only Aleman

195 years of quivering passion Stent and Pacemaker tuned up for the occasion

10/06/2014

Lincoln pa 5

Lincoln pa 5

Rest in peace Kiri, you were good to everyone in Warren Park, tarasikirwa ,famba zvakanaka.

30/10/2017

Kutsva Chete

Kutsva Chete

At the Pearly gate they ask you wat was the last thing you did before dying , Saint Paul will say, i preached the gospel , Saint Peter will say i had just finished healing a sick old lady , Jonah will say i had just been vomited by the fish , Now our dear Chris Nyemba what will the guy say , I was busy guarding Prayzer kkkkk i wonder wat Robuck will say

30/10/2017

Trac Mila

Trac Mila

Karma is a biyatch!

20/09/2016

Guest

Guest

Hillary talks tougher about Trump supporters than she does about Islamic terrorists. She has never called radical Islamists 'deplorable'. Trump explains exactly how Muslims are a problem, Hillary is incapable of explaining how Muslims are beneficial to any country. She's either delusional or performing on the string of some very powerful (((puppetmasters))).

20/09/2016

Mr Domestos

Mr Domestos

Ook, die Vlaglied wat ons afgeteken het... Nooit hoef jou kinders wat trou is te vra: Wat beteken jou vlag dan Suid-Afrika? Ons weet hy's die seël van ons vryheid en reg vir naaste en vreemde, vir oorman en kneg; die pand van ons erf'nis, geslag op geslag, om te hou vir ons kinders se kinders wat wag; ons nasie se grondbrief van eiendomsland, uitgegee op gesag van die Hoogste se hand. Oor ons hoof sal ons hys, in ons hart sal ons dra, die vlag van ons eie Suid-Afrika

27/10/2017

Mr Domestos

Mr Domestos

Baie dankie vir jou antwoord Johnny. Ek het geen probleem hoegenaamd met sendingwerk as sulks nie en haal my hoed af vir diegene, soos jy, wat dit wel doen - maar, in SA waar die nood hoog is. My probleem is dat geloof besig is om te ontspoor en in dieselfde lig is as die BBC, CNN DW ens waar die swart bevolking opgehemel word en bevoordeel word ten koste van die wat die rerig nodig het. So anti-Moslem soos wat ek is, verstaan ek hul strategie van mense werf in eie geledere - dit is uiters suksesvol en dan stuur hul die res in na ander gemeenskappe. Ek kan moontlik verkeerd wees, maar ek kan nie aan een Afrika land dink waar ons sendelinge so suksesvol was dat dit omgekeerd 'n positiewe invloed op SA gehad het nie - polities, media of selfs die kerk. Hoe gemaak met die kerke in SA? Ek weet nie. Wat ek wel glo is dat hul rol in ons moderne gemeenskap heeltemal verwater het en dat daar weinig oor is wat wel hul rol en funksie na behore verrig. Ons het nie 'n "gesig" in die kerk soos die pous, patriarge soos Kirill of selfs Ilia wat hul teen sekere issues uitspreek nie en internasionaal tog 'n groot mate van respek afdwing nie - nie dat ek dink hul is almal eerlik of opreg nie, inteendeel. Tog kry hul dinge gedoen en staatshoofde luister na hul. Die Tutu's van die land is verteenwoordigend van 'n klein groepie en bied vir die res bloot vermaak aan en alhoewel polities aanvaarbaar, verrig eintlik niks vir die Afrikaner. Maar ek dink ons almal aanvaar maar gelate dat die dominee, priester of prediker is maar net mens, siestog, hul kan nie orals uitkom nie. Hoeveel van hul gebruik sosiale media om die Woord te verkondig? As gemeentes hul stemme kan dikmaak teen die sinode, ring of watookal hul belange hanteer kan dit 'n verskil maak. Weereens het die Afrikaners 'n sterk "gesig" ook nodig wat kan praat namens die Afrikaner. Petri, Le Pen, Wilders et al kry dit in 'n mate reg, waarom kan ons nie? Hoeveel van ons kinders ken die woorde van die Vlaglied wat ons so gelate laat gaan het nie? Ons het nie dik genoeg stemme om iets daadwerkliks te doen nie en is ons eie grootste vyand. Min Afrikaners het 'n Damaskus oomblik en het nodig om aangespoor te word en gelei te word na iets beters as 'n oormaat brandewyn en rugby.

27/10/2017

Karel Combrinck

Karel Combrinck

Skitterende illustrasie Praag. Ons kan dit sommer die simbool maak van ons vryheidstryd. En wanneer ons die dag vry is, kan ons dieselfde simbool gebruik sonder die flentertjie in in die middel.

27/10/2017

Johnnycongo

Johnnycongo

Dankie vir jou geldige benadering, Mr Domestos. Net noudiedag toe jaag 'n snr. Ouderling in Silverton my weg want ek "mors my tyd en sy (die kerk se) geld". Gelukkig, soos politisie, staatsamptenare, teologie en akademisie is daar riglyne en norme waarmee 'n beroepskeuse hanteer word. Sendingwerk (alle uitreik en welsyn wat buite die kerk se deure gebeur, of dit in die straat, by my buurman af of in die Kongo is) moet proporsioneel en gelyktydig in "Jersualem" (tuis gemeente/ huis-sel), Judea (buurstreke), Samaria (oor kultuurgrense heen) en tot aan die uiterstes van die aarde geskied. Markus 16:15 spel dit uit ("all creation/ creatures"). Jy is reg, meen ek, oor Afrika. Daar word te veel gedoop en gratis Bybels uitgedeel in Afrika (in areas waar dit maklik is en die mense vriendeliker is) sonder die Matteus 28:20 gedeelte, hoewel Volk en Kerk in SA, - soos jy aandui, - self die "bal" iewers heeltemal laat val het, lyk dit vir my ook, ja. Ek het eendag tot my vrou se ontsteltenis in 'n teekamer opgestaan en hard gevra wie is vir uitreikwerk in die Kongo geroep? Niemand het positief reageer nie, inteendeel! Roeping is dus 'n persoonlike Groot Opdrag saak soos afgebid, soos in diepe oortuiging besluit en verbind, of oor jou geprofiteer, meen ek. Daar is dus minstens nog 2, 9999999 miljoen blanke Afrikaners wat hulle self kan verootmoedig en in genade bekeer, en in en om SA se kerke en mense kan werk. (Binne die RSA, tans, werk ek met en vir blankes, want hoe doen mens sending in Samaria en die uiterstes van die aarde as Volk en Kerk, met soveel Goddelike moeite in SA gevestig, gevrek geraak het? "The Frozen Chosen" met moeilikheid volgens Openbaring 22:11-15). Verder is ek dit ook met jou eens, Mr. Domestos, om in die huidige moderne eeu as een man of 'n klein spannetjie in die Kongo te probeer werk, na 700 jaar se verval en slawerny daar terwyl almal wegkyk (sien, hoor en praat geen kwaad, - maar deur ons versuim doen ons kwaad want die Romeine 14:17 Koninkryk kom nie op die aarde deur ons, die 1 Kor 3:9-15 medewerkers nie!) Ja, Mr Domestos, die kerke het blote ekonomiese, pensioengewende modelle en klubs van geestelike vergryp en vals vertroosting geword. Wat verwag ons as die Rooms-Protestante evangelie vals is en die konsistorie die "Christen" kerkbanke met die sonaanbiddende Losie se gestoeltes en leringe verbind? Met dank en groete aan jou, Mr Domestos.

27/10/2017

Andy van Vuuren

Andy van Vuuren

More Coen, Goed om weer iets uit jou pen te lees. Dankie vir die kommentaar. uitstekend gestel en ek steun jou heelhatig. Mooiloop en groete tuis.

27/10/2017

Mr Domestos

Mr Domestos

Môre Johnny, ek wil so half ‘n klippie in die bos gooi met die kerk. Daar is basies 3 dinge wat ‘n nasie bymerkaarhou – kultuur, die staat en geloof (of ‘n kombinasie van dit). Christenskap is besig om dood te loop onder ons eie mense, en die aantal mense wat steeds gelowig is maar nie meer aan ‘n kerk wil behoort nie vermeerder ook daagliks. Die kerk het geen stem meer in skole, universiteite, besighede, media of die staat nie, en swyg soos die graf elke keer wanneer die taal en kerk se tjank afgetrap word. Waar is die kerk se stem as dorpe, strate of geboue se name verander word na iets niksseggends? Waar is die sendinggemeenskap as dit gebeur? Die kerk word net 'n gerieflike venue vir begrafnisse en troues. Maar, steeds word daar soveel tyd, geld en energie bestee om in Afrika en elders sendingwerk te doen, maar tuis loop geloof dood. Moet ons nie eerder die effort insit onder ons eie dak alvorens ons die buurman se huis gaan regmaak nie? Die aantal huisbesoeke wat ek in dertig jaar ontvang het kan ek op een hand tel, en sonder uitsondering was dit om vir geld te bedel. Kerke loop leeg, die wat oor is versplinter maar ons karring voort om die Afrika bevolking te probeer “red”? Sendelinge draf die kontinente deur om hul ding te doen en groot bedrae geld word volgens my net verkwis waar dit eerder onder ons eie mense aangewend kan word. Is dit nie dalk tyd om hier te begin waar daar ‘n werklike behoefte is nie?

27/10/2017

coendemilander

coendemilander

Karel Combrinck, dankie dat jy my versugting so pragtig verwoord. Ons strompel nou al vir langer as 2 dekades voort, van bakboord na stuurboord en het nog nie 'n snars nader aan vryheid beweeg nie. Ons staan daagliks in die spervuur van moord op ons mense, diefstal en vernietiging van ons eens trotse skole, universiteite en sake-ondernemings. Die infrastruktuur van ons land is besig om tot niet te gaan, terwyl daar daagliks nuwe planne beraam en wette opgestel word om die regime groter beheer oor ons daaglikse doen en late te gee. Nersa wil mense wat hul eie elektrisiteit voorsien belas, omdat hulle nie meer die nasionale kragverskaffer ondersteun nie. Geld word links en regs uitgedeel net om korrupte staats-instellings dieper in die moeras te laat wegsink. Wat my aanbetref is dit tot hiertoe en nie verder nie. Kom ons vat hande. Eerstens ons wat glo dat daar 'n God is wat die lotgevalle van volkere en nasies bestier. Laat ons ophou om op mekaar te skreeu en die een die ander verguis. Laat ons eerder hande vat met die wat nie aan 'n God glo nie, ook die agnostici, want ons elkeen se kundigheid en stuiwer is nodig om die armebeurs weer te laat bult, blom en vrug dra tot eer van God en die voortbestaan van ons kinders en kleinkinders in ons geliefde land, Suid-Afrika. Eendracht maakt macht!

26/10/2017

Skisofreen

Skisofreen

Interessante gedagtes rondom vryheid en die betekenis daarvan : http://www.zerohedge.com/news/2017-10-25/what-freedom-and-successful-relationships-have-common

26/10/2017

Ou Transvaal

Ou Transvaal

Eerste stap bekering !!!

26/10/2017

Ou Transvaal

Ou Transvaal

Ons vryheid is op hande maar ons moet nog baie meer daarvoor ywer want ons haters gaan nie net opgee nie

26/10/2017

Johnnycongo

Johnnycongo

Heil Karel. Diep dinge! Dankie. Soewereine Afrikaner selfbeskikking, - soos vir versugtende ou Israel destyds onder slawejukke in Egipte, - kom egter teen 'n prys, eenparige medewerking en harde werk wat nou vir jare skynbaar in kortsitigheid, lamlendigheid en gebrek aan Godvresende rentmeesterskap ernstig versuim is. Ons Moses(se) het ons herhaaldelik in kompromie en met voete van klei gefaal. Die burgers was en is tevrede om op die kantlyne, in die paweljoene, in die leunstoele voor die TV en in die kerkbanke op besmette aarvoeding en sagte kossies, of in die Losiegestoeltes se Albert Pike Plan te talm. Now I ASK you sir, - BAV, boef en flop, - hoe kom ons by die soet idealisme van die flou-flikkerende Volksvlam, die droom van 'n Volkstaat en die plaas-sonder- baas (en sonder Malema) uit?

26/10/2017

Charles

Charles

Pragtig.

26/10/2017

Geoff Coles

Geoff Coles

I don't have the stomach to read his speech.....it has no substance!

25/10/2017

Mike Hawes

Mike Hawes

Yes, we have no Bananas! Only the empty boxes and promises of a better future for all! I hope that the Minister was including himself, the SP and other Gupterees in his 90% of the Economy is in the hands of 10% of the population?

25/10/2017

RK

RK

It is true that Mr Soros, like others of his religio-ethnicity are funding HRC over Mr Trump. http://www.occidentaldissent.com/2016/09/21/the-case-for-trump-jewish-donors-abandon-trump/ Unlike past Republicans Mr Trump, to all appearances CANNOT BE BOUGHT! And that is GOOD for Whites.

27/09/2016

TL

TL

"Together" What a laughable idea, that we do this together instead of receiving orders from on high.

31/10/2017

cracker

cracker

Last night's demonstration in Barcelona is proof enough of how the majority of Catalans feel about the illegal referendum. They're not interested.

30/10/2017

Scarlet Pimpernel

Scarlet Pimpernel

Quack Quack...

29/10/2017

Ivan Grech Mintoff

Ivan Grech Mintoff

1) Show respect if you expect any. 2) 38% is bigger than Maltese population 3) Independence is not asked for by region but by a population wanting it. 4) the amount of people asking for it is irrelevant. Any number can ask for independence. No law mentions thresholds. 5) preventing people from becoming a nation also brings fascism (sic!) and wars

29/10/2017

Alexander Rohde-Calleja

Alexander Rohde-Calleja

Spain never recognized Kosovo's independence.

29/10/2017

Scarlet Pimpernel

Scarlet Pimpernel

38% are not a whole region. So don't talk rubbish.

29/10/2017

Alexander Rohde-Calleja

Alexander Rohde-Calleja

I'd say that at least the EU has learnt the consequences of fragmenting Nations in Europe : the case of Yugoslavia; war, chaos, and divisions. Kosovo was actually invaded by Albanian immigrants that demographicly outnumbered Serbian population. Something similar may happen in Europe in the future.

29/10/2017

Ivan Grech Mintoff

Ivan Grech Mintoff

They are asking for Independence....

29/10/2017

Scarlet Pimpernel

Scarlet Pimpernel

So why did Malta support Kosovo? And Not the Kurds?

29/10/2017

Scarlet Pimpernel

Scarlet Pimpernel

Nationalism only brings fascism and wars.

29/10/2017

Ivan Grech Mintoff

Ivan Grech Mintoff

It should in fact take THE leading role. Then again, Malta has lacked a decent foreign policy for decades. If anything, the roles that we have taken have been (knowingly) totally illegal and anti Constitutional.

29/10/2017

alan stuart

alan stuart

Malta is also a member of the UN and should respect the UN Charter and its requirement for all member nations to support self-determination. Just because the UK is trying not to offend the EU during Brexit negotiations, that's no reason for Malta to follow suit.

29/10/2017

Ivan Grech Mintoff

Ivan Grech Mintoff

We all know of their stealth plans. We all also know what staying silent or worse voting for 'the lesser of two evils', or voting for a 'strong economy/ money in my pocket' (regardless of where it comes from really means: the selling out of our and our children's rich inheritance . Are you surprised that our very well paid MEPs are not responding to your questions? What do you expect them to respond, exactly? The irony is that the answer to EU's own survival is staring the right on their face: a return to an economic Union rather than a political one: the very same thing that the EU was when it was known as the EEC (and very strong it was too!) when all the Eu states decided their own policies and direction but had (very strong) economic union. We must not be silenced. We must keep insisting that the EU needs to reform and sovereign rights returned. Otherwise it will inevitably self-implode. And self implosion, whether in or out of the EU, cannot be good for anyone.

29/10/2017

Carlo mancini

Carlo mancini

It’s very clear the EU wants a super state. A federation of countries controlled by unelected people in Brussels/Strasbourg. All this is being done by stealth. One central Bank, The European court of Justice that overrules other member state court decision, one constitution, one currency and no w one army. You know how many times I emailed our MEPs and ask information, when they saw that my questions are a bit eurosceptic they ignored me.

29/10/2017

Carlo mancini

Carlo mancini

The UK Government did promise Scotland a referendum, Westminister however would refuse to give Scotland another referendum because they agreed it should be once. Yes the Scots are pro EU but the eu made it clear that Scotland will have to go through the usual accessing rules. The EU wants a super state with control from Brussels/Strasbourg. There are plans to form an EU army. Just try to find Th eu president opening speech of this year, Mr Juncker wants a federal Europe.

29/10/2017

Zunzanbal

Zunzanbal

No EU member objected to Scotland's Referendum for independence because Scotland was in favour of EU membership. The EU wants a unified Europe for none other reason than to avoid the situation of independent small-state countries and regions, a situation that led to WW1 and WW2 with Germany as the leading country trying to devour all the weaker countries. However Germany succeeded anyways, economically.

29/10/2017

Zunzanbal

Zunzanbal

Well, if the Maltese hadn't gained their independence from the British, today the Maltese would be part of Brexit - Malbrexit (mal-Brexit).

29/10/2017

Ivan Grech Mintoff

Ivan Grech Mintoff

When 'we' have no longer enjoy the right to say no (something that we enjoyed when we joined but no longer) and 'we' have the lowest vote such that we will always be overruled, then yes there is a them and us. Them who can make law and us who have law imposed on us with no right to refuse. Catalonia did not break the law when it declared Independence. That right is protected via international laws. If anything Spain broke EU law when it used violence against its own people. Shame that the EU remained silent when its own people where being attacked viciously for exercising their rights

29/10/2017

Arnold Galea

Arnold Galea

Malta Today, why do you or any other media outlet never question our foreign policy? Did the Government have the consent of the people to make this declaration? And the same applies to Kosovo, why did our country accept that declaration?

29/10/2017

Ivan Grech Mintoff

Ivan Grech Mintoff

If we India, Malta and many other places depended on the Empire to decide if we were independent or not then most would still be dependent. The right to declare ( not ask for) independence is otherwise defended by international law. Tragically the EU things it is above any law, it seems.

29/10/2017

Vladimir Duterte

Vladimir Duterte

Some members of the Kosovar parliament are rumoured to have been involved in human organ trade to finance the KLA.

29/10/2017

Vladimir Duterte

Vladimir Duterte

More like Neo-Nazi factions.....those Banderite torch-lit marches in the centre of Kiev must have conveniently slipped away from Western MSM attention whilst at the same time branding European right wing parties as Nazis and Fascists as a way to scare people from voting for them.I'm sure your aware that Ukraine's national hero is none other than WW2 Nazi corraborator Stephan Bandera and these Neo Nazi factions literally idolize him.

29/10/2017

Carlo mancini

Carlo mancini

Sir, You don’t need me to tell you that Catalonia politicians looked for support abroad for recognition, they got none. While what you said about self determination is correct, This charter and other resolutions did not insist on full independence as the best way of obtaining self government. New states would be recognised by old administrative boundaries that would become international Law. Now all this would be in paradox with territorial integrity which is as important as self determination. Actually territorial integrity trumps self determination under international law unless who is calling for self determination is being oppressed, occupied and basic human rights are being broken. Spain is a successful democratic state. Its sovereignty should be respected.

29/10/2017

Carlo mancini

Carlo mancini

It’s clear as daylight how EU ethical and moral code applies more strictly to one group than to another. They are happy to give millions to Turkey but the ECJ try to pass legislation after legislation to financialy punish the Bank of England. Vociferously rebuke what they call right wing politicians in EU states but then supported right wing factions in Ukraine.

29/10/2017

Carlo mancini

Carlo mancini

Liberal? Really? They are far left, but that does not matter. Their independence claim got no legal basis. Fatigue will take its toll and they give up.

29/10/2017

Carlo mancini

Carlo mancini

I so much am with you on this. I recall writing to Dr. Gonzi in order to complain about Malta recognition of Kosovo and explained that the Kosovo State leaders were all ex members of the Kosovo Liberation Army. An Albanian paramilitary group that funding came from drug trafficking, illicit human trade and human organ peddling. No reply.

29/10/2017

Carlo mancini

Carlo mancini

They are literally shafted now. Central government will stop paying the Catalonia police if they side the separatist, civil service as well. 1400 companies left Catalonia since October 4th and this figure is real statistic unlike the gloom and doom about Brexit. Also there is a minority of Catalonias that are against independence. What about them? The Spanish state has the solemn duty to Make life safe and liveable for them.

29/10/2017

Carlo mancini

Carlo mancini

Sir, all you wrote is true. However certain events change the course of history, so what was before especially centuries ago not always mean it should go back to what it was. I am sure we can look at Italy that only in 1861 became a nation, only during the Great War when soldiers different regions almost did not understand each other that they came together for the first time. The referendum was illegal, this is basically a minority that is doing a coup d’ etat in stages. I respect their right to self determination, they could try to change the constitution. If we here in Malta done it back in January 1987. Also holding hands and waving flags will have little effect. Spain is the rightful state.

28/10/2017

exasperated

exasperated

Or to be more precise it is a spillover of Albanian Muslims that OVERBREED and replaced the former Serbian population, A harbinger for the EU.

28/10/2017

Vladimir Duterte

Vladimir Duterte

The thing with Kosovo is that it was an artificial state created by NATO. It never existed.

28/10/2017

Vladimir Duterte

Vladimir Duterte

I'm pointing out the double standards in EU policy with regards to the separatist movements in the former Yugoslavia and now regarding Spain.I am not arguing the legality or otherwise of the referendum.The problem is all up to Spain to solve and the EU has been caught in its own hypocrisy.What Putin pointed out with regards to Kosovo is a valid argument which the Serbian PM has duly noted.And as you pointed out,Spain's position on Kosovo is the same as Putin's and Russia.On Spain,Putin's message was in support of a united Spain and the Spanish government.

28/10/2017

exasperated

exasperated

You forgot to add that NATO countries went on to bomb Serbia into submission. So also using the same yardstick NATO should now prepare to Annihilate Spain. But then again KOSOVO was a Muslim country and Catalonia is Christian and the EU must do all it can to facilitate a Muslim takeover of Europe.

28/10/2017

Alexander Rohde-Calleja

Alexander Rohde-Calleja

1st.Spain has never recognized Kosovo's independence. 2nd people did not vote freely in Catalonia: it was illegal, against Spanish Constitution and even against the Catalan Statute of Autonomy 3rd. What does Putin have to say in this? (apart from his desire to weaken EU and bully small states resulting)

28/10/2017

Sid 1002

Sid 1002

You seems you quite angry today . Can you go for one day with out making an idiot of yourselves ,seems that every one think you talk a lot of shit .dear dear me !

28/10/2017

Joseph Borg

Joseph Borg

With all the goats and sheep they have, they are definitely self sufficient.

28/10/2017

Jetwest

Jetwest

Erm...we are part of the EU. There is no 'they' in telling us what to do. We make decisions together as Europeans. Catalonia decided to break every law. What next? We get Gozo to declare independence too?

28/10/2017

Saviourn

Saviourn

You have forget how many times you PNers have reminded us that it as the PN that force the EU on our country?

28/10/2017

Saviourn

Saviourn

>>> First Spain tried to destroy the 1st October referendum by police bulling goodwill voters <<< . What goodwill voters you are talking about? The referendum was an illegal vote and those talking part, were breaking the Law. The police did their duty in trying to stop people breaking the Law as they are required to do by the Constitution.

28/10/2017

Vladimir Duterte

Vladimir Duterte

Well, it worked nicely for the criminal cabal of Kosovo, the artificial state created by NATO. All it took was a unilateral declaration in parliament without a popular vote and without the approval of the Serbian government. However, that didn't stop the EU elites from imposing on its members to regard Kosovo as a sovereign state. If Catalonia's declaration is not legitimate than the same applies to Kosovo. The level of hypocrisy by EU elites is astounding.

28/10/2017

Saviourn

Saviourn

Are you on drags? What are you taking? Are you all OK up there?

28/10/2017

Vladimir Duterte

Vladimir Duterte

Remember Kosovo......an invented state that unilaterally declared itself independent from Serbia without popular vote.The EU ( and of course, NATO ) strongly suggested to its member states to regard Kosovo as a sovereign independent state despite no discussions with Serbian authorities or popular votes on the matter. The hypocrisy of the EU elites is unbelievable.

28/10/2017

Saviourn

Saviourn

You see you still didn't remove that Bloody of yours,

28/10/2017

Vladimir Duterte

Vladimir Duterte

What absolute hypocrites !!! Did not use the same line of reasoning when the criminal cabal of Kosovo unilaterally declared itself independent of Serbia some years ago without mandate from Serbia and without even having a popular vote on the matter.At least with Catalonia,the people of the region actually voted on the matter.As Vladimir Putin declared earlier in the week, the secession of Kosovo from Serbia opened a can of worms that now is threatening the unity of the individual EU member states.The Serbian PM also outlined the remarkable hypocrisy and double standards when it came to the EU's approach towards Kosovo and Catalonia.

28/10/2017

Mario Attard

Mario Attard

You should remove that blindfold, you're as blind as a bat. Whatever your allah say you swallow

28/10/2017

Peter Sultana

Peter Sultana

Who gave the mandate to the government to speak on behalf of all the Maltese on this issue?this wasnt mentioned in any electoral programme on which the government was voted on. At least,the best thing to do,or consult with the people to get the real answer and then act accordingly or else abstein.

28/10/2017

Peter Sultana

Peter Sultana

Catalonia is a liberal,pro immigrant,in favour of open borders and pro EU region. So this is a win win situation for the right,prepare the popcorn,beer,sit and relax while the show begins.

28/10/2017

Jetwest

Jetwest

Good. Catalonia is not a country and is acting outside of the constitution of Spain. A very selfish reason - similar to Lombardy and Bavaria - since it is the richest country in the region. Where is the solidarity and unity? Madrid has now taken over and will make sure the rule of law is respected by the criminal Catalan parliament.

28/10/2017

Paul London

Paul London

The problem with small new countries, they ether get bullied in to loans and debts (bought dirt cheap by big corporations) or left on their own. Kosovo as example. What’s my problem? I know some people living In Barcelona who’s settled life’s would be affected badly.

28/10/2017

Saviourn

Saviourn

I don't need to change anything, because you kno I am 100% RIGHT and you are 100% WRONG . Also you definitely need to remove that blindfold from in front of your eyes.

28/10/2017

John

John

Għalfejn le? L-ewwel in-nies imbgħad l-istati. Mingħajr in-nies, l-istat Spanjol ma jeżistix. Mingħajr l-istat Spanjol, il-kultura u n-nies xorta jeżistu. Allura aħjar Malta tirranġa l-prijoritajiet tagħha.

28/10/2017